Η Check Point Software Technologies Ltd. ανακοίνωσε χθες 28 Οκτωβρίου τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τρίτο τρίμηνο 2021:

 • Συνολικά έσοδα: 534 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 5% σε ετήσια βάση
 • Έσοδα από συνδρομές: $190 εκατομμύρια, 13 τοις εκατό αύξηση σε σχέση με πέρυσι
 • Ετεροχρονισμένα έσοδα :  $1.456 εκατομμύρια, αύξηση 12 τοις εκατό σε ετήσια βάση 
 • Λειτουργικά έσοδα GAAP: 225 εκατ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 42% των εσόδων
 • Λειτουργικά έσοδα Μη-GAAP: 261 εκατ. δολάρια, που αντιπροσωπεύουν το 49% των εσόδων
 • Κέρδη ανά μετοχή GAAP: 1,40 δολάρια, μείωση κατά 1% σε ετήσια βάση
 • Κέρδη ανά μετοχή Μη-GAAP: 1,65 δολάρια, αύξηση κατά 1 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος

«Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ισχυρά και αντικατοπτρίζουν τη σταθερή εκτέλεση κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν προς το υψηλότερο σημείο των προβλέψεών μας και τα κέρδη ανά μετοχή Μη-GAAP ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Τα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν κατά 13% χάρη στην τριψήφια αύξηση των πωλήσεων της πλατφόρμας Infinity και τη διψήφια αύξηση των Harmony και CloudGuard”, δήλωσε ο Gil Shwed, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Check Point Software Technologies. “Κατά τη διάρκεια του τριμήνου επεκτείναμε περαιτέρω την πλατφόρμα Infinity με την εξαγορά της Avanan, της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας Cloud E-Mail and Collaboration Security για την αντιμετώπιση του πιο ευάλωτου φορέα επιθέσεων – κακόβουλο λογισμικό που διακινείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2021

 • Συνολικά έσοδα: 534 εκατομμύρια δολάρια έναντι 509 εκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή αύξηση 5% σε ετήσια βάση. 
 • Λειτουργικά έσοδα GAAP: 225 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 231 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 42% και το 45% των εσόδων το τρίτο τρίμηνο του 2021 και του 2020, αντίστοιχα. Λειτουργικά έσοδα Μη GAAP: 261 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 265 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020, που αντιπροσωπεύουν το 49% και 52% των εσόδων το τρίτο τρίμηνο του 2021 και το 2020, αντίστοιχα. 
 • Φόροι εισοδήματος GAAP: 47 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 45 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020. Καθαρά κέρδη GAAP: 187 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 201 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020.  Καθαρά κέρδη Μη-GAAP: 220 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 231 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020.  Κέρδη κατά GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: 1,40 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με 1,42 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή μείωση 1% σε ετήσια βάση. 
 • Κέρδη Μη-GAAP και Απομειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή: 1,65 δολάρια σε σύγκριση με 1,64 δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή αύξηση 1 τοις εκατό σε ετήσια βάση. 
 • Ετεροχρονισμένα έσοδα: Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, τα αναβαλλόμενα έσοδα ήταν 1.456 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 1.302 εκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αύξηση 12 τοις εκατό σε ετήσια βάση.
 • Μετρητά, εμπορεύσιμα χρεόγραφα και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις: 3.835 εκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, σε σύγκριση με 3.896 εκατομμύρια δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 
 • Ρευστότητα: Κατά τη διάρκεια του τριμήνου εξαγοράσαμε την Avanan, έναν παγκόσμιο ηγέτη στην ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cloud, έναντι 234 εκατ. δολαρίων καθαρά σε μετρητά.  Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 251 εκατ. δολάρια, σε σύγκριση με 248 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η λειτουργική ταμειακή ροή για το τρίμηνο περιλάμβανε κόστος ύψους 14 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με την εξαγορά της Avanan.
 • Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών: Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2021, επαναγοράσαμε περίπου 2,64 εκατομμύρια μετοχές με συνολικό κόστος περίπου 325 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου ανακοινώσαμε την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια με εξουσιοδότηση για επαναγορά έως και 325 εκατομμύρια δολάρια κάθε τρίμηνο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μη-GAAP οικονομικά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και για τη συμφωνία αυτών των μη-GAAP οικονομικών μεγεθών με τα πιο άμεσα συγκρίσιμα GAAP οικονομικά μεγέθη, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση των μη-GAAP οικονομικών στοιχείων” και “Συμφωνία των GAAP με τα Non-GAAP οικονομικά στοιχεία”.

Κύρια σημεία 

Η Check Point Software Technologies εξαγόρασε την Avanan, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνεργασίας στο cloud, για να επαναπροσδιορίσει την ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cloud. Η εξαγορά αυτή θα επεκτείνει την οικογένεια Check Point Harmony που παρέχει ασφάλεια για το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό και διευρύνει τη σειρά προϊόντων Check Point Harmony Email & Collaboration. Σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε στενά την Avanan στην ενοποιημένη αρχιτεκτονική Check Point Infinity για να προσφέρουμε την πιο ασφαλή προσφορά ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κόσμο. Αξιοποιώντας πατενταρισμένη τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για περιβάλλοντα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cloud, αυτή θα είναι μία από τις μοναδικές ενοποιημένες λύσεις στην αγορά για την προστασία του απομακρυσμένου εργατικού δυναμικού από κακόβουλα αρχεία, URL και Phishing σε όλο το φάσμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των σουιτών συνεργασίας, του διαδικτύου, του δικτύου και του τελικού σημείου.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, το διοικητικό συμβούλιο της Check Point Software ενέκρινε την επέκταση του συνεχιζόμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών της εταιρείας κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, η Check Point έχει την άδεια να συνεχίσει να επαναγοράζει τις μετοχές της μέχρι 325 εκατομμύρια δολάρια κάθε τρίμηνο.

Έρευνα και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:

Η ενδιάμεση ετήσια έκθεση για την ασφάλεια αποκαλύπτει 29% αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο: Οι χάκερ συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται την πανδημία COVID-19 και τη στροφή προς την απομακρυσμένη εργασία. Οι επιθέσεις Ransomware αυξήθηκαν κατά 93% τους τελευταίους 6 μήνες, τροφοδοτούμενες από την καινοτομία στην τεχνική επίθεσης που ονομάζεται Triple Extortion.

Η μαύρη αγορά πλαστών πιστοποιητικών εμβολίων φτάνει σε νέες κορυφές, ενώ η παραλλαγή Delta εξαπλώνεται συνεχώς παγκοσμίως: Σε αυτή την έκθεση, η Check Point Research (CPR) είδε μια αύξηση 257% στον αριθμό των πωλητών που χρησιμοποιούν το Telegram για να διαφημίσουν πλαστές κάρτες εμβολιασμού σε όσους “δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο”, καθώς η πίεση για τη λήψη του εμβολίου αυξάνεται με την ταχέως εξαπλούμενη παραλλαγή Delta.

Στον τομέα της εκπαίδευσης παρατηρείται 29% αύξηση των επιθέσεων κατά οργανισμών παγκοσμίως: Ο τομέας της εκπαίδευσης είχε τον υψηλότερο όγκο κυβερνοεπιθέσεων για τον μήνα Ιούλιο. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη βραχυπρόθεσμη στροφή προς την εξ αποστάσεως μάθηση που προκάλεσε η παραλλαγή Delta, στοχεύοντας ανθρώπους που συνδέονται από το σπίτι χρησιμοποιώντας τις προσωπικές τους συσκευές.

Καθώς η μάχη κατά του κυβερνοεγκλήματος συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Κυβερνοασφάλεια, η Check Point Research αναφέρει αύξηση 40% στις κυβερνοεπιθέσεις: Οι ερευνητές μοιράστηκαν νέα στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ανά όγκο, κλάδο και περιοχή. Οι κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 40% το 2021, σε σύγκριση με πέρυσι. Τον Σεπτέμβριο του 2021 σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κυβερνοεπιθέσεων ανά εβδομάδα (κατά μέσο όρο 870 επιθέσεις), σε σύγκριση με όλους τους άλλους μήνες από τον Ιανουάριο του 2020, υπερδιπλάσιος αριθμός επιθέσεων ανά εβδομάδα σε σύγκριση με το χαμηλότερο σημείο του Μαρτίου 2020.

Οι ευπάθειες του Amazon Kindle θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους δράστες στον έλεγχο της συσκευής και στην κλοπή πληροφοριών: Το Amazon Kindle , η πιο δημοφιλής ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης στον κόσμο. Ξεγελώντας τα θύματα να ανοίξουν ένα κακόβουλο ηλεκτρονικό βιβλίο, ένας δράστης απειλής θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει τις αδυναμίες για να στοχεύσει σε συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες και να πάρει τον πλήρη έλεγχο μιας συσκευής Kindle, ανοίγοντας ένα μονοπάτι για την κλοπή αποθηκευμένων πληροφοριών.

Η επιδιορθωμένη ευπάθεια στο WhatsApp που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση δεδομένων των χρηστών: Η Check Point Research (CPR) αποκάλυψε μια ευπάθεια ασφαλείας στη λειτουργία φίλτρου εικόνων του WhatsApp. Εφαρμόζοντας συγκεκριμένα φίλτρα εικόνας σε μια ειδικά διαμορφωμένη εικόνα και στέλνοντας την προκύπτουσα εικόνα, ένας εισβολέας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια για να διαβάσει ευαίσθητες πληροφορίες από τη μνήμη του WhatsApp.

Το λογισμικό Check Point αποτρέπει την κλοπή πορτοφολιών κρυπτογράφησης στο OpenSea, τη μεγαλύτερη αγορά NFT στον κόσμο: Αφού είδε αναφορές για κλεμμένα πορτοφόλια κρυπτογράφησης που προκλήθηκαν από δωρεάν αερομεταφερόμενα NFT, η Check Point Research (CPR) διερεύνησε το OpenSea, τη μεγαλύτερη αγορά NFT στον κόσμο. Η έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων ασφαλείας στην πλατφόρμα της OpenSea, τα οποία, αν αξιοποιούνταν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους χάκερς στην κατάληψη λογαριασμών χρηστών και στην κλοπή ολόκληρων πορτοφολιών κρυπτογράφησης των χρηστών, με την αποστολή κακόβουλων NFTs.

Η Microsoft συνεχίζει τη βασιλεία της ως η πιο μιμούμενη μάρκα για απόπειρες phishing το 2ο τρίμηνο του 2021: Το Brand Phishing Report για το Q2 του 2021 αναδεικνύει τις μάρκες που μιμήθηκαν συχνότερα από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου στις προσπάθειές τους να κλέψουν προσωπικές πληροφορίες ή διαπιστευτήρια πληρωμών.  

Κορυφαίο κακόβουλο λογισμικό με χίλιες καμπάνιες μεταναστεύει στο macOS: Ένα νέο στέλεχος κακόβουλου λογισμικού, με την ονομασία “XLoader”, είναι παράγωγο της διάσημης οικογένειας κακόβουλου λογισμικού “Formbook”. Το Formbook μετονομάστηκε σε XLoader το 2020. Τους τελευταίους έξι μήνες, το CPR μελέτησε τις δραστηριότητες του XLoader, μαθαίνοντας ότι το XLoader είναι παραγωγικό, στοχεύοντας όχι μόνο χρήστες Windows, αλλά και χρήστες Mac.  

INDRA – τι πρέπει να μάθουν οι κυβερνήσεις από μια κυβερνοεπίθεση στο ιρανικό σιδηροδρομικό σύστημα: Η Check Point Research (CPR) προειδοποίησε τις κυβερνήσεις παντού για τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

PixStealer: ένα νέο κύμα τραπεζικών Trojans για Android που κάνουν κατάχρηση των Υπηρεσιών Προσβασιμότητας: Η Check Point Research (CPR) εντόπισε κυβερνοεπιθέσεις κατά των χρηστών του PIX, της λύσης άμεσων πληρωμών που δημιούργησε και διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας.

Διακρίσεις

Η Canalys, μια παγκοσμίου φήμης εταιρεία ανάλυσης τεχνολογικών καναλιών, αναγνώρισε την Check Point ως “Πρωταθλητή” στο Global Cybersecurity Leadership Matrix για το 2021. Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη συνεχή βελτίωση της Check Point στην αριστεία του καναλιού κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, κάνοντας μια δραματική μετακίνηση από Ανταγωνίστρια το 2019 σε Πρωταθλήτρια το 2021.

Τον Αύγουστο, το Check Point Harmony Mobile ανακηρύχθηκε ηγέτης της αγοράς στην έκθεση Market Radar Mobile Security Management Solution Report της Omdia. Η φετινή αναγνώριση υπογραμμίζει την ικανότητα του Check Point Harmony Mobile να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα δεδομένα σε όλους τους φορείς επιθέσεων σε εφαρμογές, δίκτυα και συσκευές.

Το βραβείο Microsoft US Partner Award for Energy αναγνώρισε την εστίαση της Check Point Software στο να βοηθήσει τους πελάτες της να μεταφέρουν ταχύτερα περισσότερα workloads στο Microsoft Azure – δίνοντάς τους την εμπιστοσύνη ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή με ταχύτητα cloud και σε κλίμακα cloud.

Το G2 αναγνώρισε την Check Point Software ως ηγέτη για το ολοκληρωμένο όραμα ασφαλείας της σε θέματα ασφάλειας cloud και on premise, προηγμένης πρόληψης απειλών και διαχείρισης ασφάλειας κινητών συσκευών. 

Πληροφορίες για το Video Conference 

Η Check Point διοργάνωσε Video Conference με την επενδυτική κοινότητα στις 28 Οκτωβρίου 2021, στις 8:30 π.μ. ET/5:30 π.μ. PT. Για να το ακούσετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.checkpoint.com/ir.

Πρόγραμμα Συμμετοχής Συνεδρίων κατά το Τέταρτο Τρίμηνο:

 • RBC 2021 Virtual Technology, Internet, Media & Telecommunications Conference
  16-17 Νοεμβρίου, 2021 – Virtual Fireside Chat & 1×1’s
 • Wells Fargo 2021 Virtual Technology Conference
  30 Νοεμβρίου, 2021 – Virtual 1×1’s
 • Credit Suisse 2021 Technology Summit
  1-2 Δεκεμβρίου, 2021 – 1×1’s
 • NASDAQ 2021 Technology Conference
  2-3 Δεκεμβρίου, 2021 – Virtual Fireside Chat & 1×1’s
 • UBS 2021 Technology Conference
  6 Δεκεμβρίου, 2021 – Virtual Fireside Chat & 1×1’s
 • Raymond James 2021 Technology Conference
  7 Δεκεμβρίου, 2021 – Virtual 1×1’s 
 • Barclays 2021 Technology Conference
  8 Δεκεμβρίου, 2021 – Virtual Fireside Chat & 1×1’s

Τα μέλη της διοικητικής ομάδας της Check Point αναμένεται να παρουσιάσουν και να συζητήσουν σε αυτά τα συνέδρια τις τελευταίες στρατηγικές και πρωτοβουλίες της εταιρείας. Οι παρουσιάσεις της Check Point στα συνέδρια αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτυακής μετάδοσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις παρουσιάσεις και τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.checkpoint.com/ir. Το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει.