Η MMD, η εξειδικευμένη εταιρία οθονών και brand license partner για τις οθόνες Philips, ανακοινώνει το επόμενο ορόσημο στο δρόμο της προς τη βιώσιμη τεχνολογία οθονών.

Οι οθόνες Philips συνεργάζονται με την Closing the Loop (CTL), έναν παγκόσμιο πάροχο υπηρεσιών αντιστάθμισης αποβλήτων και την TCO Development, τον οργανισμό πίσω από το κορυφαίο πιστοποιητικό βιωσιμότητας πληροφορικής στον κόσμο TCO Certified, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη μείωση των αποβλήτων από οθόνες.

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα 8 πιλοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την PREVENT Waste Alliance, μια πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την εξάλειψη των ρύπων και τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης των πόρων.

Με αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, η Philips monitors υποστηρίζει ένα έργο που επεκτείνει μια πιστοποιημένη λύση που καθιστά τα ηλεκτρονικά ως ουδέτερα απορρίμματα ώστε να περιλαμβάνει οθόνες, θέτοντας νέα πρότυπα για τη βιομηχανία καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πράσινες προμήθειες.