Η Action Global Communications, προχωρά σε μια εσωτερική αναδιάρθρωση και αναθέτει στον Δημήτρη Ιωαννίδη τη διαμόρφωση μιας συνολικής ανθρωποκεντρικής στρατηγικής, με έμφαση την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Ως Group Innovation & Growth Leader o Δημήτρης Ιωαννίδης θα γίνει το σημείο αναφοράς για το σύνολο του οργανισμού, σχεδιάζον