Η Dell Technologies ανακοινώνει το έργο της με τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό GOAL Global, αναπτύσσοντας μια στρατηγική ΙΤ που επιτρέπει τη συνέχιση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων που σώζουν ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο οργανισμός GOAL χρησιμοποίησε εξειδικευμένες υπηρεσίες της Dell Technologies για να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους της GOAL σε όλο τον κόσμο να συνεχίσουν το έργο της επείγουσας ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να ελαχιστοποιήσουν τις διαταραχές στην τεχνολογική υποδομή του.

Ως πρώτος ανταποκριτής σε ανθρωπιστικές κρίσεις για περισσότερα από 40 χρόνια, ο GOAL είναι προσηλωμένος στη συνεργασία με ευάλωτες κοινότητες, με στόχο να τις βοηθήσει να επιβιώνουν από κρίσεις και να τις υποστηρίζει στο δρόμο προς την ανάκαμψη. Το προσωπικό πρώτης γραμμής των 2.400 εργαζομένων της σε 14 χώρες δραστηριοποιείται σε περιβάλλοντα όπου η κακή συνδεσιμότητα του δικτύου και οι συχνές διακοπές ρεύματος αποτελούν τον κανόνα. Βασίζονται στο ΙΤ για τη διαχείριση των logistics, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τρόφιμα, στέγη και υγειονομική περίθαλψη, κινητοποιούνται με συγκροτημένο τρόπο μέσω της συνεργατικότητας, συλλέγουν τοπικά δεδομένα που ενημερώνουν το έργο της ανταπόκρισης, καθώς και αναλύουν και αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κεφάλαια των δωρητών. Αυτή η εξάρτηση έγινε ακόμη πιο κρίσιμη καθώς η πανδημία εμπόδισε τα ταξίδια και τις αλυσίδες εφοδιασμού στις αρχές του περασμένου έτους.

Ο GOAL συνεργάστηκε με την Dell Technologies για να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της αποδοτικότητας, της παροχής ευελιξίας και της διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων του. «Ο GOAL πιστεύει σε έναν κόσμο όπου η φτώχεια δεν υπάρχει πλέον και συνεργαζόμαστε με ευάλωτες κοινότητες για να τις βοηθήσουμε να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν από ανθρωπιστικές κρίσεις», δήλωσε η Janet Humphreys, CIO, GOAL. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ανθρωπιστική μας βοήθεια έγινε ακόμα πιο κρίσιμη. Η Dell Technologies προσέφερε στον οργανισμό μας μια σανίδα σωτηρίας μέσω των εξειδικευμένων συμβουλών της για τη μετάβαση σε ένα υβριδικό υπολογιστικό μοντέλο, υποστηρίζοντάς μας στη διαδικασία της μετεγκατάστασης και εκπαιδεύοντας το προσωπικό μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. Σήμερα, είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ και εξοπλισμένοι για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας στην παροχή βοήθειας σε άλλους.»

Ο GOAL θεώρησε ότι αυτή η προσέγγιση ήταν απαραίτητη για την αύξηση της συνδεσιμότητας. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ProConsult της Dell Technologies (ProConsult Advisory Services) πραγματοποίησαν λεπτομερή ανάλυση της υποδομής ΙΤ του GOAL και των εμποδίων για την επιτυχία του. Παρείχε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του GOAL μαζί με μια στρατηγική για να προχωρήσουμε, η οποία περιελάμβανε μια πρόταση για υβριδικό σύστημα ΙΤ. 

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού συχνά διασκορπίζονται σε περιοχές με κακή συνδεσιμότητα. Συχνά δεν έχουν το απαιτούμενο εύρος ζώνης για να μοιραστούν δεδομένα μεταξύ του τοπικού περιβάλλοντος και του κεντρικού περιβάλλοντος του GOAL. Η Dell Technologies και ο GOAL καθόρισαν μια αρχιτεκτονική που διευκολύνει το προσωπικό της πρώτης γραμμής να εργάζεται σε τοπικά αντίγραφα και να ανεβάζει/κατεβάζει, ενώ άλλες ομάδες εργάζονται στο διαδίκτυο. Με την εμπειρία της Dell Technologies σε έργα μετεγκατάστασης, ο GOAL ήταν σε θέση να διατηρήσει την απόκριση έκτακτης ανάγκης και την παράδοση προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού, καθώς και να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται κατά ένα εκατομμύριο, από πέντε σε έξι εκατομμύρια, σε όλο τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες μέτρησης εμπειρίας εργαζομένων της Dell Technologies (Dell Technologies Employee Experience Measurement Services) παρασχέθηκαν επίσης για τη μέτρηση και την ανάλυση της διάθεσης γύρω από το ΙΤ, ώστε ο GOAL να μπορεί να δίνει στρατηγική προτεραιότητα στο πού να επικεντρωθεί σε βελτιώσεις, να δημιουργήσει σχέδια δράσης και να ποσοτικοποιήσει την αλλαγή με την πάροδο του χρόνου. Η παροχή συμβουλευτικής της Dell Technologies σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση αλλαγών, την υιοθέτηση εκ μέρους των χρηστών και την εκπαίδευση, βελτίωσε τις επιδόσεις εμπειρίας ΙΤ κατά 30% σε επόμενες μετρήσεις. Ο GOAL πέτυχε επίσης αποτελεσματικότητα και κλιμάκωση αναπτύσσοντας πανομοιότυπες λύσεις στις 14 χώρες που λειτουργεί το προσωπικό πρώτης γραμμής.

«O GOAL βρίσκεται στην ίδια μοίρα με πολλούς παγκόσμιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων, με διασκορπισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, μικρούς προϋπολογισμούς, κανένα περιθώριο διακοπής λειτουργίας, που απαιτούν από αυτούς να εργάζονται πιο έξυπνα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό», δήλωσε ο Bertrand Lalanne, vice president EMEA presales, Dell Technologies. «Η επιτυχία του GOAL αποδεικνύει ότι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις τους, είναι σε θέση να προχωρήσουν στις βάσεις μιας υβριδικής υπολογιστικής προσέγγισης με τη σωστή καθοδήγηση, υποστήριξη και τεχνολογία. Η Dell Technologies είναι μοναδικά εξοπλισμένη για να υποστηρίζει οργανισμούς από όλους τους τομείς και τα μεγέθη, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής τους στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, επιτρέποντας σε όσους βρίσκονται σε μερικά από τα πιο αντίξοα περιβάλλοντα, να ευδοκιμήσουν.»

Με τη δέσμευση της Dell Technologies να βοηθήσει 1.000 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στη διαδρομή τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως το έτος 2030, αυτό είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία συνεργάζεται με τους πελάτες για την υποστήριξη κοινών στόχων κοινωνικού αντίκτυπου. Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της λειτουργίας και της σύνδεσης των εργαζομένων του GOAL και της επιτυχίας της αποστολής του.