Οι ειδικοί της Kasperksy είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι για να μας αναλύσουν το λογισμι