Τη σταθερά ανοδική πορεία της συνέχισε και το 2020,  η Oktabit, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στα 84 εκατ. ευρώ, έναντι 74 εκατ. ευρώ το 2019 (+14%).

Σε μία χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες και παρά τις συνθήκες που δημιούργησαν η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης της COVID-19, η Oktabit, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της διανομής προϊόντων τεχνολογίας και ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων, πέτυχε, να προστατέψει την υγεία των εργαζομένων, να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των πελατών της, να υποστηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές και να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Oktabit διαμορφώθηκαν το 2020 στα 5,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,8 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση (+93,5%), με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 4,3 εκατ., έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το 2019.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η πανδημία δημιούργησε νέα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο εργασίας, τόσο του ανθρωπίνου δυναμικού της Oktabit, όσο και συνολικά των πολιτών. Πρώτο μέλημα της διοίκησης της Oktabit ήταν η υγεία των εργαζομένων με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των χώρων και την εφαρμογή του μοντέλου της τηλεργασίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των εργαζομένων με παιδιά, παρείχε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή εκτεταμένης τηλεργασίας που συνεχίστηκε και μετά το πέρας του lockdown.

Την περίοδο της πανδημίας οι ανάγκες σε προϊόντα τεχνολογίας αυξήθηκαν σημαντικά και η Oktabit εξασφάλισε την απαραίτητη επάρκεια στα εμπορεύματα μεγάλης κινητικότητας. Στο πλαίσιο της ταχύτερης και ασφαλέστερης παράδοσης των παραγγελιών, χρησιμοποιήθηκαν τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της εταιρείας, ενώ ενεργοποιήθηκαν και αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρείες μεταφορών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2020 η υπηρεσία software as a service (SaaS) «Reccodo», που δημιούργησε το τμήμα R&D της Oktabit, αξιοποιήθηκε από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και στην αύξηση των online αγορών.

Η Oktabit βραβεύτηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά από την Dell ως Διανομέας της Χρονιάς 2020, με τη διάκριση «Infrastructure Solutions Distributor of the Year», στο πλαίσιο του θεσμού «Dell Partners Awards».

«Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά με πολλές προκλήσεις για όλους μας. Πρώτο μέλημά μας ήταν να  διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας. Παράλληλα, έπρεπε να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις βασίστηκαν σε προϊόντα τεχνολογίας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες και ανελαστικές απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Oktabit για την προσπάθεια που κατέβαλλε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και συνεχίζει και στην χρονιά που διανύουμε», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Oktabit.

«Η φετινή χρονιά μας προκαλεί με τις δικές της ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα συνεχιστούν όσο συνεχίζεται και η μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσουμε να καλύπτουμε στο ακέραιο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς πληροφορικής», ανέφερε ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Oktabit.

Η Oktabit θα συνεχίσει να ενισχύει τον πελατοκεντρικό της προσανατολισμό, και να εστιάζει στην υγιή οικονομική της βάση και στο άρτια καταρτισμένο δυναμικό της. Στους βασικούς στόχους της εταιρείας είναι η διεύρυνση της γκάμας των λύσεων και των προϊόντων που διαθέτει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, αξιοποιώντας τις συνεργασίες με τους περισσότερους από 50 κορυφαίους κατασκευαστές που εκπροσωπεί και υποστηρίζει στην ελληνική αγορά.