Το Ίδρυμα Vodafone, στo πλαίσιο του προγράμματος Generation Next και σε συνεργασία με τον Μη Kερδοσκοπικό Οργανισμό “The Tipping Point” ολοκλήρωσε τη δράση «Γνώρισε τον κόσμο του STEM», η οποία υλοποιήθηκε σε σχολεία από όλη την Ελλάδα και είχε ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το STEM. 

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Vodafone και το The Tipping Point – μία ΜΚΟ που βοηθά μαθητές, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας, να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους-πρότυπα – συνεργάστηκαν για να δώσουν τη δυνατότητα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίσουν τη STEM εκπαίδευση, να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και να επιλύσουν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινότητας, συμμετέχοντας στον 3ο Πανελλήνιο  Διαγωνισμό Generation Next.

Μέσω της δράσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουνε μέντορες, από τα γνωστικά πεδία της Χημείας, της Φυσικής, των Επιστημών, του Διαστήματος και όχι μόνο, και να συνομιλήσουν μαζί τους, μέσω ψηφιακών ομαδικών συνεδριών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με το STEM, τα στάδια υλοποίησης μιας ιδέας αλλά και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων απ