Από τον προηγούμενο χρόνο, το εργοστάσιο της Schneider Electric στο Plovdiv Βουλγαρίας, με την προσθήκη του νέου εκθεσιακού χώρου Innovation Hub, «καλωσορίζει» επισκέπτες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζοντας ζωντανά τις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών Industry 4.0 της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Schneider Electric. Σε αντίθεση με πολλές βιομηχανίες που δεν επιθυμούν να προβάλουν στο κοινό τις τεχνολογίες που αξιοποιούν, το έξυπνο εργοστάσιο της  Schneider Electric, λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και χρησιμοποιείται από την εταιρία για την ανταλλαγή γνώσης και την παρουσίαση των τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιεί σε διαφορετικά κοινά – όπως επιχειρήσεις, ιδρύματα και φοιτητές.

Κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ως ηγέτης στον κλάδο μας, έχουμε την ευθύνη να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που αναδιαμορφώνουν βιομηχανίες, κτίρια και υποδομές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Δείχνοντας τις ψηφιακές λύσεις που έχουμε ήδη εφαρμόσει και τα οφέλη που αποφέρουν στην καθημερινή μας εργασία, θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλο τον κόσμο να ξεκινήσει τη διαδικασία», δήλωσε ο Peter Hermann, Πρόεδρος του Cluster Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, η Schneider Electric έχει ισχυρή παρουσία και  χάρη στο επιδέξιο εργατικό δυναμικό της αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο γνώσης. Μερικά παραδείγματα αποτελούν το Smart Grid Research and Development Hub στη Σερβία, οι βιομηχανικές μονάδες, το περιφερειακό κέντρο διανομής της καθώς και η ομάδα Υπηρεσιών Ενέργειας και Βιωσιμότητας στην Ουγγαρία. «Στην Schneider είμαστε συνεπείς, καθώς προσφέρουμε στην αγορά λύσεις και υπηρεσίες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για τη ψηφιοποίηση των δικών μας λειτουργιών για περισσότερη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα. Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξυπηρετούν αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο», συμπλήρωσε ο Petr Hermann. 

Το Έξυπνο Εργοστάσιο στο Plovdiv καταλαμβάνει έκταση 12.000 τ.μ. και κατασκευάζει 42 εκατομμύρια μικροαυτόματους διακόπτες ετησίως, όπου μέσω αυτών η εταιρεία παρέχει ηλεκτρική διανομή και προστασία σε περίπου 30 χώρες. Οι διαδικασίες του εργοστασίου είναι αυτοματοποιημένες σε βαθμό άνω του 68% και οι λειτουργίες ψηφιοποιούνται μέσω εφαρμογών της Schneider Electric. Η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνονται μέσω συλλογής δεδομένων και οπτικοποίησης σε φιλικούς προς τοn χρήστη πίνακες που επιτρέπουν τη γρήγορη και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Η συντήρηση γίνεται με τη βοήθεια μιας λύσης που βασίζεται στην επαυξημένη πραγματικότητα, εξοικονομώντας ώρες εργασίας για το προσωπικό, ενώ παράλληλα απλοποιείται η διαδικασία εξαλείφοντας εντελώς τη χρήση του χαρτιού.

Για την Schneider Electric, η οποία πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο, η υποστήριξη του οικοσυστήματος συνεργατών και πελατών της να υιοθετούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ψηφιακές τεχνολογίες και να εστιάζουν σε πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πρακτικές, αποτελεί μέρος της αποστολής της.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εικονική σας περιήγηση στο εργοστάσιο στο παρακάτω link: https://storage.net-fs.com/hosting/6407597/2/index.htm