Από τον προηγούμενο χρόνο, το εργοστάσιο της Schneider Electric στο Plovdiv Βουλγαρίας, με την προσθήκη του νέου εκθεσιακού χώρου Innovation Hub, «καλωσορίζει» επισκέπτες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζοντας ζωντανά τις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών Industry 4.0 της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Schneider Electric. Σε αντίθεση με πολλές βιομηχανίες που δεν επιθυμούν να προβάλουν στο κοινό τις τεχνολογίες που αξιοποιούν, το έξυπνο εργοστάσιο της  Schneider Electric, λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και χρησιμοποιείται από την εταιρία για την ανταλλαγή γνώσης και την παρουσίαση των τεχνολογικών λύσεων που χρησιμοποιεί σε διαφορετικά κοινά – όπως επιχειρήσεις, ιδρύματα και φοιτητές.

Κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ως ηγέτης στον κλάδο μας, έχουμε την ευθύνη να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που αναδιαμορφώνουν βιομηχανίες, κτίρια και υποδομές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Δείχνοντας τις ψηφιακές λύσεις που έχουμε ήδη εφαρμόσει και τα οφέλη που αποφέρουν στην καθημερινή μας εργασία, θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλο τον κόσμο να ξεκινήσει τη διαδικασία», δήλωσε ο Peter Hermann, Πρόεδρος του Cluster Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, η Schneider Electric έχει ισχυρή παρουσία και  χάρη στο επιδέξιο εργατικό δυναμικό της αποτ