Το 23% των εργαζομένων έχει διαφωνήσει με το τμήμα ΙΤ σχετικά με τη σημασία ή τη συχνότητα ενημέρωσης των συσκευών εργασίας του.

Παραδόξως, οι ομάδες IT έχουν την τάση να υποχωρούν σε αυτού του τύπου τις απαιτήσεις αφήνοντας δύο στους τρεις  (64%) υπαλλήλους να παραλείψουν την εγκατάσταση ενημερώσεων σε συγκεκριμένο λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα. Αυτό έδειξε πρόσφατη έρευνα της Κaspersky με στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και των συνηθειών των εργαζομένων απέναντι στις ενημερώσεις. 

Οι ενημερώσεις δεν επιδιορθώνουν απλώς σφάλματα ή προσθέτουν νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ευπαθειών ασφάλειας. Με την κυκλοφορία μιας νέας ενημέρωσης ασφαλείας, οι κακόβουλοι παράγοντες έχουν επίγνωση των ζητ