Η Xiaomi Corporation ανακοίνωσε σήμερα τα ανέλεγκτα, ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, 2021. Τα συνολικά έσοδα και καθαρά κέρδη της Xiaomi για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα για την περίοδο αυτή ανήλθαν σε RMB 76.9 δις, που αποτελεί αύξηση κατά 54.7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος για την περίοδο ανήλθε στα RMB 6.1 δις, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 163.8% έτος-προς-έτος.

Σημαντικότερα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2021:

  • Συνολικά έσοδα RMB 76.9 δις, αύξηση κατά 54.7% έτος-προς-έτος
  • Μικτά κέρδη, κατά προσέγγιση, RMB 14.2 δις, αύξηση κατά 87.4% έτος-προς-έτος
  • Non-IFRS προσαρμοσμένα κέρδη RMB 6.1 δις, αύξηση κατά 163.8% έτος-προς-έτος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε εδώ.