Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE, στηρίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν άμεσα την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis GO με σημαντικό όφελος. 

Πιο συγκεκριμένα, επεκτείνει έως και την 1η Ιουλίου 2022 το διάστημα χρήσης όλων των ετήσιων συνδρομών της εφαρμογής που θα ενεργοποιηθούν μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021. 

Η web εφαρμογή Prosvasis GO είναι η πληρέστερη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης που συνδέεται αυτόματα με την Α.Α.Δ.Ε. και την πλατφόρμα myDATA αλλά και οποιοδήποτε λογιστικό γραφείο, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος, βοηθώντας μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να εκπληρώνουν εύκολα τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ένα εύρος λειτουργιών και εργαλείων, που αυτοματοποιούν καθημερινές εργασίες όπως η διαχείριση πελατειακών σχέσεων, η οργάνωση εργασιών και συναντήσεων, η καταγραφή εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος αποθεμάτων, η δημιουργία οικονομικών αναφορών κα. 

Διαθέσιμη μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, η εφαρμογή Prosvasis GO καλύπτει εύκολα τις εξειδικευμένες απαιτήσεις λειτουργίας επαγγελμάτων και κλάδων όπως ενδεικτικά δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών και αντίστοιχα εμπορικών καταστημάτων, καταλυμάτων φιλοξενίας κα., συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής τους δραστηριότητας. 

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και αφορά στην αγορά ετήσιας συνδρομής, με  ημερομηνία λήξης του προϊόντος στις 1/7/2022.