Η Schneider Electric ενθαρρύνει όλο τον κόσμο να αξιοποιεί στο έπακρο την ενέργεια και τους πόρους που διαθέτει, γεφυρώνοντας την πρόοδο και τη βιωσιμότητα για όλους, κάτι που ονομάζει ‘Life Is On’.

Διαθέτει ένα διευρυμένο portfolio υπηρεσιών και οι πελάτες της κυμαίνονται από καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και βιομηχανίες. Στόχος της είναι να προωθεί την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά της βιομηχανίας. Για να το επιτύχει αυτό, απαιτούνται τολμηρές δράσεις και σταδιακές αλλαγές με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και προηγμένων τεχνολογιών, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να συνεργάζονται με μεγαλύτερη ευκολία με μεγάλους οργανισμούς. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φορείς της παγκόσμιας οικονομίας και η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας, για αυτό χρειάζεται να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές αλλαγές, να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν σε μια ψηφιακή εποχή. Η Schneider Electric βοηθά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν και να επωφεληθούν από την καινοτομία, εφαρμόζοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το 90% του εμπορίου και προσφέρουν σημαντικές θέσεις εργασίας, ποσοστό που φτάνει το 80%. Καθώς η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει από την ύφεση που έχει προκληθεί λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο στην ψηφιοποίηση, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες πλατφόρμες και δεξιότητες, για να επιτύχουν μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η Schneider Electric έχει βοηθήσει πολλούς συνεργάτες και επιχειρήσεις στη διαδικασία της ψηφιοποίησης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της, ιδιαίτερα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η πανδημία Covid-19 κατέστησε αναγκαία την απομακρυσμένη διαχείριση των λειτουργιών. 

Μερικά παραδείγματα σημαντικών έργων που έχει αναλάβει η Schneider Electric: 

 • Εργοστάσιο πετρελαίου Chee Seng: Η Schneider Electric συνεργάστηκε με το συγκεκριμένο εργοστάσιο για να αυτοματοποιήσει τις διεργασίες παραγωγής και τη γραμμή παραγωγής του στη Σιγκαπούρη, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του χρόνου διακοπής των μηχανημάτων.
 • Όμιλος Sanwa: Το 2016 ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των εργοστασίων κατασκευής πλαστικών για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Η Schneider Electric συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση των μονάδων παραγωγής, χρησιμοποιώντας τη λύση EcoStruxure™ για την κατασκευή ενός ‘Εργοστασίου του μέλλοντος’. Το πρώτο στάδιο της ψηφιοποίησης ήταν η αξιοποίηση των τοπικών data για να κάνουν περισσότερα με το ίδιο εργατικό δυναμικό. 

Το επόμενο βήμα (το 2018) ήταν να συνδεθούν περισσότερες από αυτές τις μονάδες παραγωγής σε ένα δίκτυο δεδομένων, εξαλείφοντας την ανάγκη για manual reporting και ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη διαφάνεια. Οι νέες πληροφορίες δεδομένων συνέβαλαν στην εύρεση τομέων για βελτίωση ή προληπτική συντήρηση. Με την ενσωμάτωση των λύσεων της Schneider Electric, της iPlast 4.0 και άλλων συνεργατών της βιομηχανίας, ο Όμιλος μπορεί να κάνει περισσότερα με το ίδιο εργατικό δυναμικό, καθώς κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιβλέπει πολλές μονάδες παραγωγής. Η Sanwa εκπαιδεύει το εργατικό δυναμικό της για την ανάληψη σημαντικότερων καθηκόντων και θέσεων και η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την απομακρυσμένη παρακολούθηση των μηχανημάτων, μεταφράζεται σε μείωση του κόστους για τους πελάτες της.

Με τις ψηφιακές υπηρεσίες και λύσεις της Schneider Electric, οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αξιόπιστες και αποδοτικές, βελτιώνοντας το λειτουργικό κόστος. 

Σχετικές πηγές και στατιστικά: 

 • Μέχρι το 2030, οι βελτιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες βασισμένες στο ΙΙοΤ θα μπορούν να επιφέρουν τρισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία (Πηγή: Accenture)
 • Οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν το 18% των ψηφιακών δεξιοτήτων τους (πηγή: McKinsey) 
 • Η βιομηχανία της Ινδίας αξιοποιεί το 5% των ψηφιακών δεξιοτήτων της (Πηγή: Bain) 
 • Η παραγωγικότητα που απελευθερώνεται από την ψηφιακή οικονομία μπορεί να δημιουργήσει 60-65 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ινδία μέχρι το 2025 (Πηγή: McKinsey ”Digital India” report”, 2019)   
 • Μόνο το 17% της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας της Κίνας προέρχεται από την ψηφιοποίηση (πηγή: IMF “China’s Digital Economy” report,  2019) 
 • Η έλλειψη διαμεσολάβησης, συγκέντρωσης και υλοποίησης αποτελούν 3 ψηφιακές δυνάμεις, καθώς μπορούν να αποφέρουν έως το 45% των εσόδων της βιομηχανίας της Κίνας έως το 2030 (Πηγή: McKinsey)    
 • Η Ευρώπη αξιοποιεί το 12% των ψηφιακών δεξιοτήτων της (πηγή: McKinsey) 
 • Το 30% των πόρων χάνονται ετησίως λόγω ανεπάρκειας της παραγωγής (πηγή: IDC) 
 • Σχεδόν κάθε εργοστάσιο χάνει 5-20% της παραγωγικότητας του λόγω του χρόνου διακοπής λειτουργίας των μηχανημάτων (Πηγή: ISA.org).    
 • Το κόστος των ανακλήσεων προϊόντων μπορεί κατά μέσο όρο να είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (Πηγή: Swiss Re)
 • Ο OECD (Σεπτέμβριος 2020) προέβλεψε μείωση του παγκόσμιου Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) κατά 4,5% το 2020, ενώ ακολουθεί αύξηση κατά 5% το 2021
 • Σύμφωνα με την McKinsey, μειώνοντας κατά το ήμισυ το χάσμα της παγκόσμιας παραγωγικότητας μεταξύ των μικρομεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ανέλθει σε περίπου 15 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αντίστοιχη προστιθέμενη αξία ή 7%  
 • Το 46% των συμμετεχόντων στην έρευνα του EU Digital Transformation Scoreboard αναφέρουν μέτρια έως μεγάλη αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών τους τα τελευταία τρία χρόνια έπειτα από την υιοθέτηση της τεχνολογίας.