Η  Cosmos Business Systems ανακοινώνει την αναβάθμιση της ως Titanium Partner Dell Technologies, κατακτώντας την ανώτατη βαθμίδα στο πρόγραμμα συνεργατών της Dell Technologies παγκοσμίως. H πιστοποίηση Titanium αποτελεί το ανώτατο επίπεδο συνεργασίας με την DELL Technologies, το οποίο περιλαμβάνει 4 κύριες βαθμίδες (Authorized, Gold, Platinum, Titanium). 

Την πιστοποίηση αυτή που την έχουν εξαιρετικά λίγες επιχειρήσεις στον κόσμο αποτελεί την αναγνώριση της  τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στον σχεδιασμό, στις πωλήσεις, στην εγκατάσταση και στην υποστήριξη δικτυακών λύσεων και συστημάτων της DELL Technologies, καθώς και την επίτευξη των πωλήσεων. Απαιτεί δηλαδή να συνυπάρχουν οι στόχοι πωλήσεων και πιστοποιήσεων των τεχνικών, presales και πωλητών και αναθεωρείται κάθε έτος. 

 Σε συνεργασία με την DELL, η Cosmos Business Systems προσφέρει στην Ελλάδα (Titanium) και στην Κύπρο (Gold), λύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους αυξάνοντας την εξοικονόμηση πόρων, ενώ παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της στην κάλυψη των αναγκών τους για Εξοπλισμό και Υποδομές Πληροφορικής. 

   Με περισσότερες από 9 διακρίσεις και βραβεύσεις στην πολυετή συνεργασία των δυο εταιρειών, η νέα πιστοποίηση της Cosmos Business Systems ως Dell Titanium Partner, επισφραγίζει την εξειδίκευσή της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες (PCs, Notebooks, Servers, Storage, Networking) & υπηρεσίες (Data Domain, PowerStore, SC Series, Unity), καθώς και την μακροχρόνια συνεργασία εμπιστοσύνης, θέτοντας υψηλούς στόχους για περίπλοκα και εμβληματικά έργα που αναμένονται σε Ελλάδα και Κύπρο.