Το Πανεπιστήμιο της Πίζας, ένα από τα παλαιότερα και πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο, έχει επιλέξει τα αποθηκευτικά συστήματα της Dell Technologies (NYSE: DELL), συμπεριλαμβανομένου του Dell EMC PowerStore, καθώς επιταχύνει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των υποδομών του, ενόψει των αλλαγών που επιφέρουν οι απαιτήσεις απομακρυσμένης μάθησης και έρευνας.

«Καθώς μεταβήκαμε στην απομακρυσμένη μάθηση, χρειαζόμασταν αξιόπιστη, επεκτάσιμη τεχνολογία για να παρέχουμε στους 53.000 φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό μας γρήγορη, εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα και εφαρμογές ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε τοποθεσία», δήλωσε ο Maurizio Davini, CTO, Πανεπιστήμιο της Πίζας. «Το Dell EMC PowerStore βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας Πληροφορικής, επειδή παρέχει την υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα που απαιτούνται για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας αιχμής χωρίς διακοπή λειτουργίας ή απώλεια δεδομένων. Αλλάζει τα δεδομένα».

Το πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί το Dell EMC PowerStore για την αποθήκευση επιστημονικών υπολογιστικών εφαρμογών για γονιδιωματική και βιολογία, καθώς και χημεία, φυσική και μηχανική. Η σχεδίαση του PowerStore που βασίζεται σε NVMe, με δυνατότητα προσαρμογής, προσέφερε 6πλάσια βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη υποδομή αποθήκευσης, καθιστώντας τις εφαρμογές πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην πρόσβαση. Οι δυνατότητες κατάργησης διπλοτύπων και συμπίεσης του PowerStore επέτρεψαν επίσης στο πανεπιστήμιο να πραγματοποιήσει 3πλάσια εξοικονόμηση χωρητικότητας σε σύγκριση με την προηγούμενη υποδομή αποθήκευσης. Η δυνατότητα AppsON του PowerStore, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές αποθήκευσης να εκτελούν τις εφαρμογές απευθείας στη συστοιχία αποθήκευσης, έχει απλοποιήσει σημαντικά την κινητικότητα εφαρμογών και δεδομένων σε όλα τα τέσσερα κέντρα δεδομένων σε όλη την πόλη.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Dell Technologies ενίσχυσε τις δυνατότητες αποθήκευσης all-flash του Πανεπιστημίου, επιτρέποντάς του να υποστηρίξει την έρευνα COVID-19 του κοντινού νοσοκομείου Santa Chiara, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα ερευνητικό πρόγραμμα χημείας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και μια κοινή υπηρεσία πολλαπλών cloud για διοικητικές υπηρεσίες, νοσοκομεία και πόλεις στην Τοσκάνη.

«Οι επιδόσεις και η διαθεσιμότητα είναι το κλειδί για ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Πίζας που επιδιώκουν την κρίσιμη ιατρική και βιολογική έρευνα», δήλωσε ο Jeff Boudreau, πρόεδρος και γενικός διευθυντής, Infrastructure Solutions Group στην Dell Technologies. «Με τα τελευταία συστήματα αποθήκευσης της Dell Technologies, οι φοιτητές και οι καθηγητές έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές που προωθούν ουσιαστική έρευνα, ακόμη και όταν η Πίζα έχει καθιερώσει απομακρυσμένη μάθηση». 

Η υποδομή αποθήκευσης του πανεπιστημίου περιλαμβάνει επίσης μια συστοιχία αποθήκευσης Dell EMC PowerMax για την υποστήριξη VDI και απομακρυσμένων σταθμών εργασίας και φόρτων εργασίας βάσεων δεδομένων. Με το PowerMax, το πανεπιστήμιο έχει πλέον 5 φορές ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και 80% καλύτερη απόδοση για τις βασικές εφαρμογές του, επιτρέποντάς του να έχει πρόσβαση σε βασικές έρευνες και εφαρμογές γρηγορότερα από ό,τι πριν.

Για την υποστήριξη απαιτητικών φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC), το Πανεπιστήμιο της Πίζας χρησιμοποιεί επίσης αποθηκευτικά συστήματα all-flash Dell EMC PowerScale. Η επεκτασιμότητα και η ευελιξία του PowerScale είναι σημαντικά, καθώς το πανεπιστήμιο αναμένει ότι ο συνολικός όγκος των αδόμητων δεδομένων του θα διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο.

Το Πανεπιστήμιο της Πίζας επωφελείται επίσης από τη συνεργασία με την Dell Technologies και το ευρύ σύνολο εύκολα εφαρμοσμένων και ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το περιβάλλον του, συμπεριλαμβανομένων διακομιστών (servers), σταθμών εργασίας (workstations), επιτραπέζιων υπολογιστών (desktop PCs), φορητών υπολογιστών (laptops) και άλλων.