Η Vodafone ανακοινώνει σήμερα μια επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone για την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ιδρύματος, χρηματοδοτώντας τοπικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες Η επένδυση αυτή αναμένεται να ωφελήσει 16 εκατομμύρια μαθητές έως το 2025. *

Τα προγράμματα, τα οποία παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ, θα δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο να καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης.

Ο Nick Read, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Vodafone δήλωσε τα εξής: «Η Vodafone είναι υπερήφανη που στηρίζει την κριτική ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στις κοινότητες που εξυπηρετούμε, μέσω της τεχνογνωσίας μας στη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία. Παραμένουμε δεσμευμένοι, σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακό κόσμο, να οικοδομήσουμε ψηφιακές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, όπου κανείς δεν θα υστερεί, κάτι που σήμερα είναι καίριο περισσότερο από ποτέ, καθώς η κοινωνία στοχεύει να ανοικοδομηθεί καλύτερα μετά τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19».

Η επένδυση των 20 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί κατά την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, θα προστεθεί στις δωρεές εκτιμώμενου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε είδος από τον Όμιλο Vodafone σε μια σειρά πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την COVID-19 και στην επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone στην φάση έκτακτης ανάγκης της απόκρισης στην COVID-19 το 2020.

Ο Nick Land, πρόεδρος του Ιδρύματος Vodafone δήλωσε σχετικά: «Καθώς το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει την τριακοστή επέτειό του, έχοντας συνδέσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο μαθητές με μια ποιοτική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίξουμε προγράμματα, όπως αυτά που μπορούν να έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο στο μέλλον τόσων πολλών ανθρώπων».

Πρώιμες δεξιότητες για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Το Ίδρυμα Vodafone εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, επενδύοντας σε προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνδυάζουν προσωπική κατάρτιση και ψηφιακές πλατφόρμες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα:

  • Generation Next (Ελλάδα, Αλβανία): συνδυάζει εργαστήρια STE