Η ζήτηση για τα κέντρα δεδομένων έχει αυξηθεί καθώς τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζουν να προσθέτουν καινοτόμες νέες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη (AI), cloud computing, big data, analytics, 5G και Wi-Fi 6 συνδεσιμότητα, στις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων.

Πρόσφατη μελέτη της «Research and Markets» διαπίστωσε ότι η υποδομή των κέντρων δεδομένων αναμένεται να επεκταθεί κατά 38,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με CAGR 9,4%, έως το 2025. Για μια ώριμη τεχνολογία όπως τα κέντρα δεδομένων, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης είναι εντυπωσιακά μεγάλος.

Τέτοιες επενδύσεις είναι αναγκαίες επειδή όλες αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για παράδειγμα, αυξάνει τη υπολογιστική ισχύ μέσω της χρήσης έξυπνων εφαρμογών, οι οποίες ενεργοποιούν περισσότερη κίνηση δεδομένων. Επιπλέον, τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) οδηγούν τα κέντρα δεδομένων προς την ψηφιοποίηση πλήρους κύκλου ζωής στον τρόπο που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και βελτιστοποιούνται. Για να είναι επιτυχής αυτή η μετάβαση, τα κέντρα δεδομένων πρέπει να είναι πιο έξυπνα και ψηφιακά διαχειριζόμενα. Εν συντομία, η πίεση που ασκούν αυτές οι τεχνολογίες στην εξέλιξη των κέντρων δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Αυτές οι νέες εφαρμογές οδηγούν επίσης σε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρακτικά κατασκευάζονται και χρησιμοποιούνται τα κέντρα δεδομένων. Κάποτε τα κέντρα δεδομένων ήταν παραδοσιακές πλατφόρμες υποστήριξης, τώρα κατασκευάζονται ταχύτερα. Ο κύκλος εγκατάστασης έχει συμπυκνωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, ενώ μέχρι πρότινος θα έπαιρνε ένα έτος.

Αυτά τα πιο σύντομα χρονοδιαγράμματα προέκυψαν λόγω αρθρωτού σχεδιασμού, όπου τα κέντρα δεδομένων είναι κατασκευάζονται σε αρχιτεκτονικές μονάδες. Αυτό επιτρέπει την ταχεία κατασκευή, επιτρέποντας παράλληλα στις επιχειρήσεις να κάνουν με απλή διαχείριση την όποια επέκταση χωρητικότητας με υψηλή ενεργειακή απόδοση.