Η ΙΒΜ ανακοίνωσε πρόσφατα πως το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό που απασχολεί, εξασφάλισε, εντός 2020, 9.130 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τα περισσότερα διπλώματα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, με την ΙΒΜ να παραμένει στην κορυφή της σχετικής λίστας για 28η συνεχή χρονιά. Η IBM ηγήθηκε του κλάδου, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), του cloud, του quantum computing και της ασφάλειας.

«Η ανάγκη για την ανάληψη δράσεων που βασίζονται στην επιστημονική λογική και τις επιστημονικές ανακαλύψεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η διαρκής δέσμευση της IBM για επενδύσεις στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, τόσο σε περιόδους ηρεμίας όσο και σε περιόδους προκλήσεων, οδήγησε την τεχνολογία της πληροφορικής σε νέα όρια που έχουν ωφελήσει σημαντικά τους πελάτες μας και την κοινωνία», δήλωσε ο Dario Gil, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής του τομέα  Έρευνας της IBM. «Η κουλτούρα προώθησης της καινοτομίας που διέπει την IBM είναι ισχυρότερη από ποτέ. Αυτό οφείλεται στους εφευρέτες μας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αφιερώνονται καθημερινά στο να ξεπερνούν τα όρια της γνώσης στους τομείς ενασχόλησής τους».

Η IBM ηγήθηκε του κλάδου της, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ σε μια σειρά από βασικούς τομείς τεχνολογίας:

  • Βελτιώνοντας την αντίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης 
  • Η IBM έλαβε το 2020 περισσότερα από 2.300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι εφευρέτες της εταιρείας ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες ΑΙ για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας AI κάλυπταν από τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενσυναίσθηση των ψηφιακών οδηγών όταν αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, έως τεχνολογίες που βοηθούν στη λήψη δύσκολων αποφάσεων – συγκεντρώνοντας σημαντικές πληροφορίες από ένα εύρος πηγών, τόσο γραπτών όσο και προφορικών, που παρουσιάζονται οπτικοποιημένες σε εύληπτη μορφή. Η ΙΒΜ εστιάζει στην προώθηση καινοτομιών στο τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αυτοματοποίησης και δημιουργίας εμπιστοσύνης στην Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς παρέχει διαρκώς νέες δυνατότητες στον τομέα της Έρευνας για τα προϊόντα ΙΒΜ Watson. Αυτό οδήγησε το 2020, η ομάδα του  IBM Watson να ανακοινώσει  την πρώτη εμπορική κυκλοφορία των δυνατοτήτων του Project Debater – μια τεχνολογία που αφομοιώνει τεράστιους όγκους πληροφοριών και δημιουργεί, εύστοχα και με σαφήνεια, μια πλήρως δομημένη ομιλία σχετικά με ένα θέμα ενδιαφέροντος.
  • Βελτιστοποιώντας την  υλοποίηση  του  Hybrid Cloud στο Edge 
  • Η IBM έλαβε περισσότερα από 3.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες cloud και hybrid cloud. Μία από τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι CIOs στην εποχή μας είναι να προσδιορίσουν ποια δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία on premises και ποια θα υποβληθούν σε επεξεργασία στο cloud. Οι εφευρέτες της IBM ανέπτυξαν μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει την «ευφυή» διανομή των στοιχείων επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ του cloud, του edge και των υπολογιστικών συσκευών που βρίσκονται ενδιάμεσα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιστοποιηθεί δραστικά η υλοποίηση hybrid cloud για IoT workloads που επηρεάζονται από το latency – όπως εφαρμογές που προσφέρουν οδηγίες οδήγησης μέσω GPS. Οι λύσεις που αξιοποιούν το edge computing και το hybrid cloud βρέθηκαν στο επίκεντρο του προϊοντικού σχεδιασμού της IBM το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μάιο του 2020 η ΙΒΜ παρουσίασε το IBM Edge Application Manager, μια αυτόνομη λύση διαχείρισης που επιτρέπει την απομακρυσμένη ανάλυση και διαχείριση των ΑΙ, analytics και IoT workloads μιας επιχείρησης, παρέχοντας στοιχεία ανάλυσης και γνώσης σε κλιμάκωση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2020, η IBM παρουσίασε την πλατφόρμα IBM Cloud for Telecommunications για να βοηθήσει τις εταιρείες να απελευθερώσουν την ισχύ του edge computing και της τεχνολογίας 5G. Η ολιστική πρόταση hybrid cloud της IBM αξιοποιεί τις καινοτόμες δυνατότητες κρυπτογράφησης της εταιρείας, που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη συνεπή διαχείριση των κρίσιμων  workloads σε όλο το φάσμα  του δικτύου, για να επιτρέψει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να εξάγουν περισσότερη αξία από τα δεδομένα τους και να προσφέρουν περισσότερες καινοτομίες στους πελάτες τους.
  • Θέτοντας τα θεμέλια για ισχυρές εφαρμογές Quantum
  • Η κβαντική πληροφορική αποτελεί βασικό τομέα εστίασης για την IBM, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ηγετική της θέση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην εν λόγω τεχνολογία. Ένα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για παράδειγμα, απλοποιεί τη χαρτογράφηση της κβαντικής μοριακής προσομοίωσης σε έναν κβαντικό υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να εξετάσουν την προσομοίωση χημικών αντιδράσεων σε κβαντικούς υπολογιστές για να κατανοήσουν πώς και πότε θα εξελιχθεί η διαδικασία ανακάλυψης γύρω από νέα υλικά και νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Στην IBM χορηγήθηκε επίσης ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που θέτει τα θεμέλια για τη διερεύνηση ακριβέστερων και αποδοτικότερων υπολογισμών ανάλυσης κινδύνου σε έναν κβαντικό υπολογιστή. Οι συγκεκριμένες ιδέες διευρύνονται ήδη μέσω ερευνών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Μεγιστοποίηση της ασφάλειας για τα πιο ευαίσθητα δεδομένα στον Κόσμο
  • Καθώς οι επιχειρήσεις εργάζονται για την προστασία των δεδομένων τους, ιδίως σε κλάδους που υπόκεινται σε εκτενείς κανονιστικές ρυθμίσεις, οι εφευρέτες της IBM έλαβαν περισσότερα από 1.400 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ένα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιείται για την πλήρη ομομορφική κρυπτογράφηση (FHE), μια πρωτοποριακή μέθοδο της IBM για την εκτέλεση υπολογισμών σε δεδομένα που παραμένουν κρυπτογραφημένα κατά την επεξεργασία. Μέχρι τώρα,  η επεξεργασία κρυπτογραφημένων δεδομένων, απαιτούσε την  αποκρυπτογράφηση τους πριν την επεξεργασία και την κρυπτογράφηση εκ νέου με την ολοκλήρωσή της, μια διαδικασία που καθιστούσε τα δεδομένα πιο ευάλωτα όσο παρέμεναν αποκρυπτογραφημένα. Οι εφευρέτες της IBM κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια τεχνική που επιτρέπει σε κρυπτογραφημένα δεδομένα να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η διαδικασία επεξεργασίας να πραγματοποιείται εντός του FHE περιβάλλοντος αποτελεσματικά, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια των δεδομένων. Ο τομέας του IBM Security παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2020 μια υπηρεσία που επιτρέπει στις εταιρείες να πειραματιστούν με την πλήρη ομομορφική κρυπτογράφηση.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε περισσότερους από 9.000 εφευρέτες που βρίσκονται σε 46 διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ και 54 χώρες. Από το 1920, η IBM έχει λάβει περισσότερα από 150.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο σε καινοτομίες που κυμαίνονται από τη μαγνητική αποθήκευση έως τη χειρουργική επέμβαση οφθαλμών με λέιζερ. Η κουλτούρα προώθησης της επιστημονικής έρευνας που διέπει την IBM αποτελεί βασικό στοιχείο της κληρονομιάς της εταιρείας, η οποία δημιουργεί εδώ και δεκαετίες προτάσεις καινοτομίας που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στους πελάτες της και την ανθρωπότητα. Προς το σκοπό αυτό, τον Απρίλιο του 2020, η IBM ανακοίνωσε ότι συμμετέχει ως ιδρυτικός συνεργάτης στην πρωτοβουλία Open COVID Pledge, η οποία παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 80.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχετικά με αναπτυσσόμενες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία κορονοϊών.

Διαβάστε περισσότερα για την ηγετική θέση που κατέχει η ΙΒΜ στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εδώ.

*Τα δεδομένα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εντός 2020 προέρχονται από την υπηρεσία IFI Claims Patent Service: http://www.ificlaims.com.