Η ΙΒΜ ανακοίνωσε πρόσφατα πως το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό που απασχολεί, εξασφάλισε, εντός 2020, 9.130 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τα περισσότερα διπλώματα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, με την ΙΒΜ να παραμένει στην κορυφή της σχετικής λίστας για 28η συνεχή χρονιά. Η IBM ηγήθηκε του κλάδου, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), του cloud, του quantum computing και της ασφάλειας.

«Η ανάγκη για την ανάληψη δράσεων που βασίζονται στην επιστημονική λογική και τις επιστημονικές ανακαλύψεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η διαρκής δέσμευση της IBM για επενδύσεις στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, τόσο σε περιόδους ηρεμίας όσο και σε περιόδους προκλήσεων, οδήγησε την τεχνολογία της πληροφορικής σε νέα όρια που έχουν ωφελήσει σημαντικά τους πελάτες μας και την κοινωνία», δήλωσε ο Dario Gil, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής του τομέα  Έρευνας της IBM. «Η κουλτούρα προώθησης της καινοτομίας που διέπει την IBM είναι ισχυρότερη από ποτέ. Αυτό οφείλεται στους εφευρέτες μας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αφιερώνονται καθημερινά στο να ξεπερνούν τα όρια της γνώσης στους τομείς ενασχόλησής τους».

Η IBM ηγήθηκε του κλάδου της, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ σε μια σειρά από βασικούς τομείς τεχνολογίας:

  • Βελτιώνοντας την αντίληψη της Τεχνητής Νοημοσύνης 
  • Η IBM έλαβε το 2020 περισσότερα από 2.300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι εφευρέτες της εταιρείας ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες ΑΙ για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας AI κάλυπταν από τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενσυναίσθηση των ψηφιακών οδηγών όταν αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, έως τεχνολογίες που βοηθούν στη λήψη δύσκολων αποφάσεων – συγκεντρώνοντας σημαντικές πληροφορίες από ένα εύρος πηγών, τόσο γραπτών όσο και προφορικών, που παρουσιάζονται οπτικοποιημένες σε εύληπτη μορφή. Η ΙΒΜ εστιάζει στην προώθηση καινοτομιών στο τομέα της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, αυτοματοποίησης και δημιουργίας εμπιστοσύνης στην Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς παρέχει διαρκώς νέες δυνατότητες στον τομέα της Έρευνας για τα προϊόντα ΙΒΜ Watson. Αυτό οδήγησε το 2020, η ομάδα του  IBM Watson να ανακοινώσει  την πρώτη εμπορική κυκλοφορία των δυνατοτήτων του Project Debater – μια τεχνολογία που αφομοιώνει τεράστιους όγκους πληροφοριών και δημιουργεί, εύστοχα και με σαφήνεια, μια πλήρως δομημένη ομιλία σχετικά με ένα θέμα ενδιαφέροντος.
  • Βελτιστοποιώντας την  υλοποίηση  του  Hybrid Cloud στο Edge 
  • Η IBM έλαβε περισσότερα από 3.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τις τεχνολογίες cloud και hybrid cloud. Μία από τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι CIOs στην εποχή μας είναι να προσδιορίσουν ποια δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία on premises και ποια θα υποβληθούν σε επεξεργασία στο cloud. Οι εφευρέτες της IBM ανέπτυξαν μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει την «ευφυή» διανομή των στοιχείων επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ του cloud, του edge και των υπολογιστικών συσκευών που βρίσκονται ενδιάμεσα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιστοποιηθεί δραστικά η υλοποίηση hybrid cloud για IoT workloads που επηρεάζονται από το latency – όπως εφαρμογές που προσφέρουν οδηγίε