Η TeamViewer®,  ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος ασφαλών λύσεων απομακρυσμένης σύνδεσης, ανακοινώνει σήμερα την ενσωμάτωση της βελτιωμένης εφαρμογής  TeamViewer Meeting για συναντήσεις με ένα κλικ απευθείας από την υπάρχουσα εφαρμογή TeamViewer.</