Η Sony Corporation (“Sony”) εκθέτει τις τελευταίες της πρωτοβουλίες, βασισμένες στο θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας το Μέλλον μας με τις Τεχνολογίες του Αύριο» στη CES 2021, που είναι καθόλα ψηφιακή και πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 14 Ιανουαρίου 2021. (https://square.sony.com/)

Η Sony αξιοποιεί την «Τεχνολογία 3R» – Reality, Real-time, Remote – για να εμπνεύσει το (συναίσθημα) Kando, μέσω της δύναμης της ψυχαγωγίας, και ακόμα να εγγυηθεί ότι υποστηρίζει αυτές τις εμπειρίες. H παρουσία της Sony στη CES 2021 αφορά 12 θέματα που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες 3R συνεισφέρουν στις τελευταίες εξελίξεις σε τομείς όπως: Εργαλεία και Λύσεις που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη δημιουργία περιεχομένου, «Καθηλωτικ