Η Office Line, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, υλοποίησε δύο σημαντικά έργα collaboration και Modern Workplace στον κατασκευαστικό Όμιλο Archirodon N.V., δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των πλέον των +8.000 χρηστών του. 

Ειδικότερα, η Archirodon N.V., προκειμένου να προστατεύει τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα που διακινούνται, τόσο εντός όσο και εκτός του εταιρικού δικτύου του Οργανισμού και χωρίς να θυσιάσει την παραγωγικότητα και συνεργασία των εργαζομένων του, προχώρησε στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Azure Information Protection, δημιουργώντας ένα στρατηγικό πλάνο προστασίας της πληροφορίας (Data Protection Strategy). Μέσα από την λειτουργικότητα του Azure Information Protection client, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να κάνουν διαβάθμιση δεδομένων και πληροφοριών, καθώς επίσης και κρυπτογράφηση των αρχείων (Classify, Encryption & Protect), μέσα από την πλατφόρμα Microsoft 365. Με την παραπάνω δυνατότητα, πλέον οι πληροφορίες παραμένουν προστατευμένες, είτε βρίσκονται εντός ή εκτός του Οργανισμού, δίνοντας δυνατότητες παρακολούθησης και προσ