Η EPSILON NET ΑΕ ανακοινώνει, ότι υπεγράφη η συμφωνία πώλησης (SPA) του 99,61% των μετοχών της εταιρείας SINGULAR LOGIC ΑΕ Πληροφοριακών  Συστημάτων  και  Εφαρμογών  Πληροφορικής    (SINGULAR LOGIC) από τις εταιρείες MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG)  και TOWER TECHONOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED ισομερώς στις εταιρείες  EPSILON NET ΑΕ και SPACE HELLAS ΑΕ. 

Το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά του 99,61% της  SINGULAR LOGIC ανήλθε στο ποσό των 18,05 εκατ. ευρώ    και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των EPSILON NET και SPACE HELLAS. Οι δύο εταιρείες κατέβαλαν  ήδη με την ίδια αναλογία  προκαταβολή 1,805 εκατ. ευρώ. 

Η SINGULAR LOGIC μεταβιβάζεται απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κονδυλίων παθητικού που σχετίζονται με δανειακ