Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε μια σειρά οργανωτικών αλλαγών που έχουν σχεδιαστεί για την ταχύτερη μετάβαση της παγκόσμιας εταιρείας καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων σε μια εταιρεία που θα