Ο Όμιλος Quest το εννεάμηνο 2020 παρουσίασε:

  • Αύξηση 20,2% σε πωλήσεις, 9,4% σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και 10,1% σε προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ).
  • Υποχώρηση κατά 53,4% ** σε καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ). 

Παράλληλα, διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των σχεδιασμένων αναπτυξιακών του επενδύσεων.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

* Δεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” της