Η Xerox δημοσίευσε την Παγκόσμια Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το 2020, με λεπτομερή δεδομένα για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου της που σχετίζεται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Xerox περιλαμβάνουν:

  • Τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 – από την παραγωγή απολυμαντικού υγρού και χαμηλού κόστους ιατρικών αναπνευστήρων μιας χρήσης, έως την παροχή βοήθει