Από τις 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2021, όλες οι ομάδες μάρκετινγκ, τα ΜΜΕ, τα δημιουργικά τμήματα και οι διαφημιστικές εταιρείες που χρησιμοποιούν την αγαπημένη πλατφόρμα του YouTube για τις καμπάνιες τους, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα βραβεία YouTube Works. 

Τα βραβεία YouTube Works έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Kantar και έχουν ως στόχο την ανάδειξη της καλύτερης χρήσης του YouTube για την προσέγγιση το