Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία των προληπτικών μέτρων για την υγεία. Ενώ οι ειδικοί της δημόσιας υγείας συμφωνούν ότι δεν θα έχουμε εγκεκριμένο και ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο στο άμεσο μέλλον, υπάρχουν μέτρα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν, ώστε να παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς.

Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη. Για αυτό λοιπόν, σύντομα το Facebook θα ανακοινώσει νέα βήματα στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς τους για την υποστήριξη και ενίσχυση του μαζικού εμβολιασμού στην Ελλάδα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η έναρξη μιας νέας ενημερωτικής εκστρατείας για το εμβόλιο της γρίπης στο Facebook, που θα συμπεριλαμβάνει νέες δυνατότητες σε υπηρεσίες και προϊόντα του Facebook, τα οποία θα παρέχουν επιπλέον ενημερωτικό υλικό σχετικό με το εμβόλιο από το ελληνικό Υπουργείο Υγείας.

Οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας συνιστούν τον εμβολιασμό της πλειονότητας του πληθυσμού για την γρίπη κάθε χρόνο. Φέτος, πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ταυτόχρονης νόσησης από γρίπη και COVID-19 σε συγκεκριμένα άτομα. Προκειμένου να βοηθήσουμε στην ευαισθητοποίηση των Ελλήνων σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού, θα συμπεριλάβουμε ευκρινείς υπενθυμίσεις για τον εμβολιασμό και ενημερωτικές πηγές από το Υπουργείο Υγείας στην Ροή Ειδήσεων και στο Κέντρο Πληροφοριών COVID-19.