Η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων όταν όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά. Όταν όμως ο εξοπλισμός ή το λογισμικό δεν αποδίδουν, οι καθυστερήσεις κοστίζουν και δημιουργούν σύγχυση.

Οι Υπηρεσίες Ευφυούς Εργασ