Η τρέχουσα κατάσταση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις παγκοσμίως και δείχνει ότι η ψηφιοποιημένη και η εξαιρετικά αυτοματοποιημένη παραγωγή είναι πιο σημαντική από ποτέ, όταν ο στόχος είναι να αποκτηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να αντιδράσουν στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις με τον απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας. Στο Digital Enterprise Virtual Summit που διοργανώθηκε από τη Siemens στις 16 Ιουλίου παρουσιάστηκαν επιτυχημένες λύσεις. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, αντιπρόσωποι από πολυάριθμες εταιρείες των κλάδων της διακριτής και της μεταποιητικής βιομηχανίας συζήτησαν στρατηγικές αλλά και τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντικές επιτυχίες υπό τις νέες αυτές συνθήκες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν θέματα όπως η οριζόντια και κάθετη ενσωμάτωση της αλυσίδας αξίας με προσομοίωση και βελτιστοποίηση από τη δημιουργία των προϊόντων μέχρι τη συντήρηση και από το επίπεδο πεδίου μέχρι το cloud. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι διαδικτυακές και οι απομακρυσμένες λύσεις αλλά και το edge και cloud computing, η προσθετική κατασκευή (additive manufacturing), το βιομηχανικό 5G και η τεχνητή νοημοσύνη. Το Digital Enterprise Virtual Summit είχε περίπου 12.000 εγγραφές από πελάτες και συνεργάτες με 6,300 να παρακολουθούν live την ημέρα της εκδήλωσης.

Το συνέδριο είναι διαθέσιμο και on demand στη διεύθυνση http://www.siemens.com/digital-enterprise-summit

«Οι λύσεις αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης απέδειξαν τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Εταιρείες που είχαν ήδη επενδύσει στην ψηφιοποίηση ήταν καλύτερα προετοιμασμένες να χειριστούν τις νέες απαιτήσεις, όπως η γρήγορη μείωση της παραγωγής, όπως για παράδειγμα συνέβη στην αυτοκινητοβιομηχανία, ή την αύξηση της παραγωγής που συνέβη στον φαρμακευτικό τομέα. Στο μέλλον, αυτές οι τεχνολογίες θα διασφαλίζουν επίσης ότι οι εταιρείες θα μπορούν να αντιδρούν ιδιαιτέρως αποτελεσματικά σε κρίσιμες καταστάσεις και στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, επειδή θα μπορούν να προσαρμόζουν την παραγωγή τους γρήγορα και ευέλικτα» εξηγεί ο Klaus Helmrich, Μέλος του Συμβουλίου της Siemens AG και CEO της Digital Industries. «Αυτή η ευελιξία είναι επίσης το επόμενο βήμα προς τις αυτόνομες διαδικασίες παραγωγής».

Επομένως η Siemens ενσωματώνει τεχνολογίες του μέλλοντος όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το edge computing και οι τεχνολογίες cloud, η προσθετική κατασκευή ή το βιομηχανικό 5G με το Digital Enterprise Portfolio της και βοηθάει τις εταιρείες να εργαστούν υπό αυτές τις νέες αυτές συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Klaus Helmrich: «Καμία εταιρεία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις μόνη της. Είναι όλο και περισσότερο σημαντικό οι βιομηχανίες να λειτουργούν ως οικοσυστήματα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι προγραμματιστές, οι χρήστες, οι συνεργάτες και οι ολοκληρωτές- μπορούν να φέρουν τις δικές τους δυνάμεις και έτσι να αυξήσουν την αξία αυτών των οικοσυστημάτων».