Όλοι οι πελάτες συμβολαίου και καρτοκινητής Vodafone και CU μπορούν να αποκτήσουν 10GB για 4 ημέρες με μόλις 0,90 ευρώ και να ενεργοποιήσουν την προσφορά αυτήν έως και τις 8 Ιουνίου. 

Αν, μάλιστα, οι πελάτες συμβολαίου και καρτοκινητής Vodafone και CU  εξαντλήσουν νωρίτερα τα Data, η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά και ξανά.  

Στα καρτοκινητά και καρτοσυμβόλαια, σε περίπτωση που υπάρχουν υπολειπόμενα δεδομένα από άλλα πακέτα, προτεραιότητα στην κατανάλωση έχουν τα δεδομένα που λήγουν νωρίτερα. Ενώ στα συμβόλαια λειτουργεί το αντίστροφο: Προτεραιότητα έχει η προσφορά σε σχέση με τα δεδομένα του προγράμματος χρήσης. 

Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται μέσα από το My Vodafone App και το My CU App, αντίστοιχα.