Το ενδεχόμενο της δημιουργίας φιλίας και το συσχετισμό της κοινωνικής ζωής μας με τη χρήση και τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα κινητά τηλέφωνα για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις διερευνά το ΜΙΤ, κάνοντας ακόμα και επιτυχημένη πρόβλεψη της σύναψης δεσμών φιλίας με αυτά τα δεδομένα.


cell_phoneΤα αποτελέσματα του πειράματος, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Science, επιβεβαιώνουν ότι η μαζική ανάλυση των καταγραφών για τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινωνικούς επιστήμονες ως εργαλείο για τη μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων, τη ροή πληροφοριών σε μια κοινωνία, καθώς και για το ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.


Ο μηχανικός Νέιθαν Ιγκλ και οι συνεργάτες του στο MIT έδωσαν σε 91 φοιτητές και εργαζόμενους του ιδρύματος κινητά τηλέφωνα με ειδικό λογισμικό, το οποίο κατέγραφε για εννέα μήνες τις μετακινήσεις των χρηστών και τις μεταξύ τους κλήσεις.


Οι εθελοντές του πειράματος κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν ποιοι από τους υπόλοιπους εθελοντές ήταν φίλοι τους, απλοί γνωστοί, ή άγνωστοι. Οι καταγραφές επιβεβαίωσαν ότι οι εθελοντές τηλεφωνούσαν στους φίλους τους πολύ πιο συχνά από ό,τι τους γνωστούς τους. Η ανάλυση των στοιχείων επέτρεψε στους ερευνητές να προβλέπουν με ακρίβεια 95% αν οποιοιδήποτε δύο από τους εθελοντές ήταν φίλοι ή απλώς γνωστοί. Τα μοτίβα των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων ήταν μάλιστα τόσο χαρακτηριστικά ώστε οι ερευνητές μπορούσαν να προβλέπουν αν δύο εθελοντές επρόκειτο να γίνουν φίλοι σε μερικούς μήνες.


Η ανάλυση επιβεβαίωσε ακόμα ότι, όσο πιο ικανοποιημένος ήταν κάθε εθελοντής από την εργασία του, τόσο περισσότερους φίλους διατηρεί στο εργασιακό περιβάλλον του. Η έρευνα δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της αμερικανικής επιθεώρησης Proceedings of the National Academy of Sciences.