Η Huawei ανακοίνωσε σήμερα τον Ετήσιο Απολογισμό της για το 2019, και παρουσίασε μια σταθερή επιχειρησιακή επίδοση.

Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις για το 2019 ανήλθαν στα $123Δις Δολ ΗΠΑ ή 858.8Δις Γουάν Κίνας (CNY), παρουσιάζοντας ετησίως άνοδο 19.1%, τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε $9δις Δολ. ΗΠΑ