Σημαντικές διοικητικές αλλαγές ανακοινώνει η ESET για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Νεόφυτος Νεοφύτου, Διευθύνων Σύμβουλος, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της ESET Hellas & Cyprus, ενώ ο κ. Δήμης Στρούθος, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής ESET Hellas & Cyprus, προάγεται σε  Γενικό Διευθυντή της  ESET Middle East, υπεύθυνος για την επίβλεψη 12 χωρών.

Η νέα διοικητική δομή υπογραμμίζει τη δέσμευση της ESET για εξασφάλιση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και ενίσχυση της δυναμικής στις συγκεκριμένες χώρες, καταδεικνύοντας παράλληλα την ανάδειξη των σημαντικών ταλέντων εντός της εταιρείας.

Προσανατολισμός του κ. Νεόφυτου Νεοφύτου θα είναι η αν