Η σημασία του χαρτιού για την εκτύπωση είναι αυταπόδεικτη, καθώς χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει εκτύπωση, τουλάχιστον στην παραδοσιακή της εκδοχή.

Ένας από τους σ