Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΓΕΒ) Α.Ε., ελληνική εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ και σημαντικότερος προμηθευτής βιομηχανικού και υδραυλικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, επέλεξε τις cloud υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI της SoftOne, μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia. 

Με την υποστήριξη του πιστοποιημένου συνεργάτη της SoftOne, DREAM SOLUTIONS, οι υπηρεσίες ECOS E-Invoicing και ECOS EDI διασυνδέθηκαν με την κεντρική μηχανογράφηση ATLANTIS ERP της ΓΕΒ χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων, αυτοματοποιώντας πλήρως τις διαδικασίες ανταλλαγής αρχείων και παραστατικών με το σύνολο των συναλλασσόμενων της.

Η λύση ECOS E-Invoicing απαλλάσσει τη ΓΕΒ από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής χάρτινων παραστατικών στο ευρύ πελατολόγιό της, που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κατασκευαστικού, ναυτιλιακού και πετρελαϊκού κλάδου. Όλα τα τιμολόγια αποστέλλονται ηλεκτρονικά απευθείας μέσα από το Atlantis ERP και αρχειοθετούνται αυτόματα στο cloud, καθιστώντας εύκολη την ανεύρεση οποιουδήποτε παραστατικού, όποτε κι αν αυτό απαιτηθεί.

Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας το ECOS EDI, η ΓΕΒ ανταλλάσσει εύκολα, γρήγορα και με μέγιστη ακρίβεια, ηλεκτρονικά δεδομένα και παραστατικά όπως τιμολόγια, παραγγελίες, εντολές αγοράς κα. με τους προμηθευτές και τους εμπορικούς συνεργάτες της, ανεξάρτητα από το σύστημα ή την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιούν.

Ο κ. Θεόδωρος Κονιδάρης, Οικονομικός Διευθυντής της ΓΕΒ Α.Ε., ανέφερε σχετικά με την επιλογή των υπηρεσιών ECOS: “Οι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και EDI της SoftOne είναι οι πλέον σύγχρονες και ευέλικτες της αγοράς και ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις λειτουργίας της εταιρείας μας, ικανοποιώντας τη διαρκή επιδίωξή μας για ταχύτατη απόκριση στις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας.”