Το Wi-Fi καλωσορίζει το νέο πρότυπο Wi-Fi 6.

To Wi-Fi 6 δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας δικτύωση, που προέκυψε από τις ολοένα και βαρύτερες εφαρμογές και τα παιχνίδια μαζί με τις ταινίες υψηλής ανάλυσης και τις βιντεοκλήσεις. 

Πέντε χρόνια πριν, το 11ac Wi-Fi (ευρέως γνωστό ως Wi-Fi 5) ήρθε στο προσκήνιο, παρέχοντας αισθητά βελτιωμένες ταχύτητες (2,8 φορές ταχύτερο), αλλά τώρα αντιμετωπίζει καινούριες προκλήσεις. Χάρη στην διάδοση των συσκευών smart home και του Internet of Things, ο μεγάλος αριθμός συσκευών που συνδέονται σε ένα δίκτυο μπορούν να το υπερφορτώσουν. 

Ενώ το Wi-Fi 5 εστίαζε περισσότερο στην ενίσχυση της ταχύτητας, το Wi-Fi 6 κάνει περισσότερα από την απλή ενίσχυση της ταχύτητας. Υποστηρίζει την σύνδεση περισσότερων συσκευών, χωρίς αυτό να επηρεάζει την συνολική λειτουργία του δικτύου σας. Πρωτίστως, όμως, θα πρέπει να απαντήσουμε την βασική ερώτηση…

Τι είναι το Wi-Fi 6;

To Wi-Fi 6 είναι η νεότερη μορφή του γνωστού Wi-Fi. Προφανώς, δεδομένου ότι είναι Wi-Fi, σας συνδέει χωρίς καλώδιο στο ίντερνετ. 

Ο αριθμός 6 επιδεικνύει, ότι αυτή είναι η έκτη επανάληψη των Wi-Fi προτύπων. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2018 και στοχεύει στην επίλυση της συμφόρησης και την ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών για αποδοτικές συνδέσεις Wi-Fi. Όπως και τα προηγούμενα πρότυπα Wi-Fi, το Wi-Fi 6 προσφέρει ταχύτερη σύνδεση δικτύου. Χρησιμοποιώντας ένα router με μια μόνο συσκευή, η μέγιστη δυνατή ταχύτητα μπορεί να είναι 40% υψηλότερη με το Wi-Fi 6, σε σχέση με το Wi-Fi 5. Ωστόσο, στην περίπτωση βαριάς φόρτωσης του δικτύου το Wi-Fi 6 αναδεικνύεται πραγματικά. Ας δούμε, λοιπόν, μερικούς λόγους  για τους οποίους μπορεί να το θέλετε. 

  1. Είναι Απίστευτα Γρηγορότερο

Για να το θέσουμε απλά, η ταχύτητα της μοναδικής σύνδεσης σε Wi-Fi 6 αυξήθηκε στο 1,2 Gbps – 20% γρηγορότερη από την σύνδεση μέσω ενός καλωδίου gigabit Ethernet.

Εάν εξετάσετε την θεωρητικά υψηλότερη ταχύτητα, το Wi-Fi 6 αγγίζει τα 9,6 Gbps (αύξηση εν συγκρίσει με το Wi-Fi 5, το οποίο αγγίζει μόλις τα 6,9 Gbps). Παρόλο που οι περισσότερες συνδεδεμένες συσκευές δεν θα είναι ικανές να υποστηρίξουν αυτή την ταχύτητα – απαιτούνται 8 κεραίες και μεγάλη ποσότητα ενέργειας- όμως η ασύρματη ταχύτητα υψηλότερη από 1 Gbps εξακολουθεί να έχει 3 πλεονεκτήματα:

  • Είναι πολύ πιθανό, ότι θα μπορε