Η Cosmos Business Systems, κατέθεσε προσφορά στον δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων, που διενέργησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  με θέμα  «Προμήθεια επιστημονικού και συμβατικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

           Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη της διοικητικής υπηρεσίας και εργαστηρίων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου, η προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίου Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής και Ελέγχου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης Τεχνολογίας & Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας καθώς επίσης η Προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίου Ωκεανογραφίας του Τμήματος Ναυτιλιακών και εξοπλισμού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής.

       Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, επίσης οι εταιρείες: CPI, HIPAC, SPACE,TECHNICOMER, ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ, Π. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα: 825.312,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%