Το Lenovo Group ανακοίνωσε  ότι τα έσοδα όλων των επιχειρηματικών μονάδων το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε US$12.5 billion, σημειώνοντας ανάπτυξη για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα έσοδα προ φόρων διπλασιάστηκαν από έτος σε έτος, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως των US$127 εκατομμυρίων, ενώ έφτασαν συνολικά τα US$240 εκατομμύρια. Το καθαρό εισόδημά ήταν επίσης περισσότερο από διπλάσιο, με αύξηση US$85 εκατομμυρίων, ενώ ανήλθε συνολικά σε US$162 εκατομμύρια. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1.37 US σεντς ή 10.74 HK σεντς. 

“Η