Τις πόρτες της σε 10 νέους και νέες μηχανικούς λογισμικού και πληροφορικής ανοίγει η Upstream, η κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης «Start at Upstream». 

Το πρόγραμμα «Start at Upstream» απευθύνεται σε software engineers που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους στην μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πληροφορική και άλλους συναφείς κλάδους και θέλουν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο σπουδών τους, ενισχύοντας το εισόδημά τους.