Η Dell Technologies παρουσιάζει το Dell Technologies Cloud, ένα σύνολο λύσεων υποδομών cloud, για τη δημιουργία περιβαλλόντων υβριδικού cloud που χαρακτηρίζονται από ευκολότερη εγκατάσταση και διαχείριση.

Συνδυάζοντας την ισχύ των υποδομών VMware και Dell EMC, το Dell Technologies Cloud καταργεί την πολυπλοκότητα του cloud, προσφέροντας ενιαίες υποδομές και λειτουργίες για τους πόρους Πληροφορικής, σε όλο το φάσμα των δημόσιων και ιδιωτικών clouds, αλλά και των άκρων των δικτύων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Σύμφωνα με την IDC, ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των εταιρειών χρησιμοποιούν πολλαπλά περιβάλλοντα cloud, και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες για τα datacenter τους είναι η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής πολλαπλών clouds2. Η επέκταση σε πολλαπλά clouds έχει οδηγήσει πολλούς οργανισμούς στην εγκατάσταση πολλαπλών κονσολών διαχείρισης και την υιοθέτηση διαφορετικών διαδικασιών, γεγονός το οποίο μειώνει δραστικά την καινοτομία και αυξάνει την πολυπλοκότητα. Η προσέγγιση υβριδικού cloud αποτελεί την ιδανική λύση καθώς προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης, το οποίο καλύπτει όλα τα clouds για μια απλοποιημένη, συνολικά, εμπειρία. Καθώς μία έρευνα της VMware αποκάλυψε ότι το 83 τοις εκατό όσων έχουν υιοθετήσει το cloud επιζητούν ενιαίες υποδομές και διαδικασίες από το data center στο cloud3, το Dell Technologies Cloud είναι σχεδιασμένο ειδικά για να αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη πρόκληση.

«Για πολλούς οργανισμούς, το ολοένα και πιο ποικιλόμορφο τοπίο του cloud έχει ως αποτέλεσμα την τεράστια πολυπλοκότητα των συστημάτων Πληροφορικής, και κανείς δεν είναι περισσότερο ειδικευμένος και ικανός να βοηθήσει τους πελάτες να επιλύσουν αυτή την πρόκληση, από την Dell Technologies», αναφέρει ο Jeff Clarke, vice chairman of products and operations, Dell Technologies. «Το cloud δεν είναι ένας προορισμός, αλλά ένα μοντέλο λειτουργίας. Με το Dell Technologies Cloud και το συνδυασμό λύσεων της Dell EMC και της VMware, προσφέρουμε μια ενοποιημένη εμπειρία υβριδικού cloud. Με τον τρόπο αυτό, παρέχουμε ενιαίες υποδομές και λειτουργίες σε κάθε τοποθεσία που βρίσκεται στο cloud, από τοπικές εγκαταστάσεις data center μέχρι και δημόσια clouds, αλλά και τα εμφανιζόμενα άκρα των δικτύων, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες μας να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των δικών τους συστημάτων πολλαπλών cloud».

Ο επικεφαλής στον κλάδο των υποδομών cloud για τα τμήματα Πληροφορικής, παρέχει μια απλούστερη εμπειρία cloud

Το χαρτοφυλάκιο Dell Technologies Cloud αποτελείται από τις νέες πλατφόρμες Dell Technologies Cloud Platforms και το νέο VMware Cloud on Dell EMC, που προσφέρεται με τη λογική Data Center-as-a-Service. Αυτές οι λύσεις επιτρέπουν την ανάπτυξη μιας σειράς ευέλικτων επιλογών για συστήματα ΙΤ και επιλογές διαχείρισης με μεγάλο βαθμό ολοκλήρωσης και εμπειρίας από έναν και μοναδικό πάροχο, για την προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση. Το Dell Technologies Cloud προσφέρει στους πελάτες περισσότερο έλεγχο μέσω ενός κεντρικού επιχειρησιακού κόμβου για τη διαχείριση των δικών τους υβριδικών clouds, στις τοπικές εγκαταστάσεις, με ενιαίες υποδομές cloud σε όλο το φάσμα των διαφορετικών τύπων cloud και από ένα ευρύ σύνολο περισσότερων από 4.200 VMware Cloud Provider Program συνεργατών και hyperscalers.

Αυτή η προσέγγιση στο υβριδικό cloud παρέχεται μέσω της υψηλής ολοκλήρωσης επιλογών hardware, software, υπηρεσιών και μοντέλων κατανάλωσης από την Dell, Inc., την εταιρεία με τα