Η Cosmos Business Systems, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό που διενέργησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΕΔΕΤ),  με θέμα  «Aνάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε». 

           Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής υποδομής και υπηρεσιών Cloud στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIXIR– Εξοπλισμός ΕΔΕΤ».

      Ο εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας ELIXIR-GR, από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές εικονικοποίησης ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης ,παράδοσης και εκτέλεσης κάθε εργαλείου και βάσης δεδομένων από οποιοδήποτε μηχάνημα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας, για σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, επίσης οι εταιρείες: Byte A.E, & o ΟΤΕ. 

      Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.383.840 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.