Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Scientix από την Επιστημονική Επιτροπή προώθησης του STEΑM της ΕΕΛΛΑΚ με δια ζώσης εργαστήρια ανάπτυξης διδακτικών σεναρίων STEΑM για εκπαιδευτικούς στις τρεις (3) πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων κατανόησαν βασικά ζητήματα που αφορούσαν:

  • το engineering στην εκπαίδευση
  • την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και του physical computing
  • την επιστημολογία του STEAM 
  • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικά σεναρίων STEAM με ανοικτά λογισμικά/υλικά
  • το πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής

Με την υποστήριξη μελών της Επιστημονικής Επιτροπής οι συμμετέχοντες σχεδίασαν και ανέπτυξαν με ανοικτά λογισμικά/υλικά εκπαιδευτικές δραστηριότητες βάση της διδακτικής προσέγγισης του πλαισίου του Engineering Design Process, ενώ κατανοήθηκαν και οι διδακτικές προσεγγίσεις Inquiry-based learning, Problem-based learning (PBL) και του κύκλου σχεδιασμού προϊόντος. 

Το υλικό των εισηγήσεων μπορείτε να το κατεβάσετε από την διεύθυνση: https://github.com/eellak/steam

Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς. 

Στόχος της επιστημονικής επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη Δ/θμια και την Π/θμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών σεναρίων.