Για την σημαντικότητα της ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο και για τους τρόπους προστασίας των επιχειρήσεων από κακόβουλες επιθέσεις, μίλησαν εξειδικευμένοι ομιλητές στην επιτυχημένη εκδήλωση με θέμα: “CYBER SECURITY – How to Protect your Business”,