Η cosmoONE παρουσίασε ένα εξειδικευμένο “educommerce” portal, αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Η δικτυακή πύλη συνδυάζει δύο αντικείμενα: την ηλεκτρονική εκπαίδευση και το ηλεκτρονικό εμπόριο.


cosmoone_portalΠρος το σκοπό αυτό η εταιρεία συνεργάστηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα την ερευνητική ομάδα ISTLab-OIS Group του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η συνεργασία ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο και το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μιας δικτυακής πύλης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου σε θέματα ηλεκτρονικών προμηθειών.


Η cosmoONE με το “educommerce” portal επιτυγχάνει δύο πολύ βασικούς στόχους: αφενός να μοιραστεί με όλους τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους για το χώρο των προμηθειών τις σημαντικές γνώσεις και πρακτικές που έχει αποκομίσει από την πολυετή δραστηριοποίησή της στο χώρο των ηλεκτρονικών προμηθειών και αφετέρου να ενημερώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που προσφέρει.


Όπως επεσήμανε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Αγγελική Πουλυμενάκου, συντονίστρια της ομάδας ISTLab-OIS Group, «η σύγκλιση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα χρήσιμης, για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, πρακτικής, γνωστής ως “educommerce”, η οποία χρησιμοποιείται με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Η εφαρμογή που αναπτύξαμε με την cosmoONE έχει ακριβώς αυτή τη μορφή “educommerce”. Σκοπός μας δεν ήταν η απλή ενημέρωση των πελατών της εταιρείας για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, αλλά η ανάπτυξη ενός περιεχομένου που βασίζεται σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές αρχές για την εκπαίδευση μέσω διαδικτύου και είναι οργανωμένο και παρουσιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά τον ενδιαφερόμενο να μάθει ουσιαστικά και αποτελεσματικά».


cosmoone_logoΣύμφωνα με το γενικό διευθυντή της cosmoONE κ. Α. Πετμεζά, «είναι πολύ σημαντικό η αγορά να μπορεί να κατανοήσει τις δυνατότητες των υπηρεσιών που παρέχει μια εταιρεία και να εμβαθύνει σε αυτές. Όσο καλύτερα αντιλαμβάνεται ένας δυνητικός πελάτης πώς να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της αποδοχής της, της επιτυχίας της και της συνολικής ικανοποίησης του. Η εκπαίδευση των δυνητικών πελατών συμβάλλει στο να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν, θα εφαρμόσουν και θα προσαρμόσουν την υπηρεσία που αγόρασαν».


Ο καθένας που ενδιαφέρεται για τις ηλεκτρονικές προμήθειες έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.cosmo-one.gr/educommerce και να μελετήσει αλλά και να αλληλεπιδράσει με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί ενσωματώνοντας εκτός από κείμενο, πληθώρα αλληλεπιδραστικών και πολυμεσικών εφαρμογών, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της πληροφορίας από το χρήστη.


Το ISTLab-OIS είναι μια από πέντε μονάδες του ΟΠΑ που ειδικεύονται στην έρευνα και την ανάπτυξη στους τομείς των διά-οργανωτικών δικτύων και της μάθησης, της ηλεκτρονικής μάθησης και της διαχείρισης γνώσης, από το 2000 έως και σήμερα.