Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης, μέλος του Όμίλου Euromedica, πρότυπο Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, εμπιστεύτηκε την Data Communication για την υλοποίηση ολοκληρωμένης λύσης Πληροφορικής στο πλαίσιο της 360° υποστήριξης των σύνθετων και συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων μηχανογράφησής της.

Συγκεκριμένα, τo ιατρικό κέντρο, που παρέχει άρτιες και διεθνώς πιστοποιημένες υπηρεσίες αποκατάστασης/αποθεραπείας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, επέλεξε για την πλήρη αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών του διαδικασιών το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων WinEra ERP, ενώ για την αναβάθμιση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας το κορυφαίο πρόγραμμα Μισθοδοσίας, Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication.  

Στόχοι του έργου τέθηκαν η κεντρική εποπτεία του κυκλώματος προμηθειών και αποθεμάτων της Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης, η βελτιστοποίηση και η πλήρης αυτοματοποίηση των εμπορικών και λογιστικών της διαδικασιών, καθώς και η μείωση του χρόνου υπολογισμού της μισθοδοσίας. Επιπλέον, ζητούμενο ήταν η διασύνδεση τόσο με το front office σύστημα που το κέντρο χρησιμοποιεί, όσο και με το σύστημα μισθοδοσίας που υλοποιήθηκε, με σκοπό την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του και τη μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων. Τέλος, προαπαιτούμενο αποτέλεσε η διασφάλιση των ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πολυεπίπεδης ασφάλειας. 

Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, εταιρεία με εκτενή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις έργων ERP & λύσεων Μισθοδοσίας, διασφαλίστηκαν αφενός: η βελτιστοποίηση της συνολικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του κέντρου καθώς και ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών μέσω της άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα που απεικονίζουν ακριβώς υπόλοιπα, αναμενόμενες/δεσμευμένες ποσότητες και κόστη. Αφετέρου: η 100% αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας, αλλά και απεριόριστες δυνατότητες πολυδιάστατης πληροφόρησης για έγκυρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από τα εργαλεία reporting και customization που προσφέρει το έργο συνολικά. 

Με την αξιοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης Πληροφορικής, WinEra ERP και Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication, η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης προχώρησε στην αυτοματοποίηση κρίσιμων εμπορικών, λογιστικών & HR διαδικασιών, διασφαλίζοντας την πλήρη παρακολούθηση των φαρμάκων και του υγεινομικού υλικού ανά τμήμα και την ορθή διαχείριση και έκδοση της μισθοδοσίας. Παράλληλα, η εταιρεία πέτυχε την ενοποίηση και την πλήρη επικοινωνία των διαφορετικών συστημάτων του οργανισμού, σημειώνοντας σημαντική μείωση στο χρόνο διαχείρισης του συνόλου των διαδικασιών της.

Ο Βασιλόπουλος Φώτης, Οικ. Δ/ντης  της Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης αποτελεί πρότυπο Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Στο πλαίσιο της υψηλής ποιότητας που πρσφέρουμε στους ασθενείς μας, εμπιστευτήκαμε την Data Communication, πολύτιμο συνεργάτη στην ψηφιακή μας αναβάθμιση, για  πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών μας, πλήρως εναρμονισμένη με το εκάστοτε φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο,  άμεση και to the point πληροφόρηση, καθώς και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων μας σε κάθε επίπεδο».

Με αφορμή την επιτυχημένη συνεργασία, ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Data Communication, σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι για άλλη μία πετυχημένη συνεργασία με την Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης. Ένα ολοκληρωμένο έργο Πληροφορικής που αναδεικνύει την άριστη τεχνογνωσία μας και την ύψιστη ποιότητα των προϊόντων και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας».