Η Dell EMC, πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομών cloud[i], ανακοινώνει σημαντικές βελτιώσεις και ενσωματώσεις με την VMware, οι οποίες διευκολύνουν τους πελάτες να επεκτείνουν τις λειτουργίες αυτοματοποίησης των σύγχρονων data center τους και των περιβαλλόντων υβριδικού cloud.

Αυτές οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την καινοτομία, να απλοποιήσουν τις λειτουργίες και, συνολικά, να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για τον μετασχηματισμό του περιβάλλοντος ΙΤ.

Η αυξανόμενη ποσότητα των δεδομένων που δημιουργούνται τόσο από τις παλαιότερες όσο και τις νεότερες εφαρμογές, οδηγούν σε μεγαλύτερη ζήτηση για αυτοματοποίηση και αύξηση του bandwidth τόσο εντός όσο και εκτός του data center. Μέσω της συνεργασίας και της κοινής κατασκευαστικής τεχνολογίας, η Dell EMC και η VMware δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να αντλούν μεγαλύτερη αξία από τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες Πληροφορικής.

[i] IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q2 2018. Βασίζεται σε έσοδα προμηθευτών από πωλήσεις προϊόντων υποδομής (server, αποθήκευση, και Ethernet switch) για cloud δομές Πληροφορικής.