Το διαδίκτυο έχει δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συνδέονται, να δημιουργούν και να διανέμουν νέα έργα τέχνης όπως ποτέ άλλοτε.

Μια βασική  προϋπόθεση για  τη διατήρηση αυτής της δημιουργικής «οικονομίας» είναι να διασφαλίσουμε ότι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες θα έχουν έναν τρόπο να μοιράζονται το περιεχόμενο τους και να κερδίζουν χρήματα από αυτό – και, ταυτόχρονα, να εμποδίζουμε τη ροή χρημάτων προς όσους επιδιώκουν να διανέμουν αυτό το περιεχόμενο πειρατικά. Σήμερα, παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες δράσεις μας στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

Η έκθεση που δημοσιεύσαμε το 2018 με τίτλο, “Πώς Αντιμετωπίζει η Google την Πειρατεία” εξηγεί τα προγράμματα, τις πολιτικές και την τεχνολογία που θεσπίσαμε για να καταπολεμήσουμε την πειρατεία στο διαδίκτυο και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν διαρκώς ευκαιρίες για τους δημιουργούς σε όλο τον κόσμο.

Επενδύουμε σημαντικά στην τεχνολογία, τα εργαλεία και τους πόρους που εμποδίζουν την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στις πλατφόρμες μας. Συνεργαζόμαστε επίσης με εταίρους σε όλη τη βιομηχανία για την καταπολέμηση της πειρατείας. Αυτές οι προσπάθειες φαίνεται ότι έχουν αποτέλεσμα: σε όλο τον κόσμο, η πειρατεία στο διαδίκτυο μειώνεται, ενώ οι δαπάνες για νόμιμο περιεχόμενο αυξάνονται σε όλες τις κατηγορίες περιεχομένου.

 

Ακολουθούν ορισμένα από τα ευρήματα της φετινής μας έκθεσης αναφορικά με την πειρατεία:

  • Πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια: Το ποσό που έχει καταβάλει το YouTube στους κατόχους δικαιωμάτων οι οποίοι δικαιούνται εσόδων από τη χρήση του περιεχομένου τους σε άλλα βίντεο, μέσω του Content ID, του κορυφαίου, στη βιομηχανία, εργαλείου διαχείρισης δικαιωμάτων της Google.
  • Πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια: Το ποσό που επενδύσαμε για την δημιουργία του Content ID, συμπεριλαμβάνοντας δαπάνες προσωπικού και υπολογιστών.
  • Πάνω από 1,8 δισ. δολάρια: Το ποσό που καταβλήθηκε από το YouTube στη μουσική βιομηχανία, από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2018, μόνο για έσοδα που προέρχονται από διαφημίσεις.
  • Πάνω από 3 δισεκατομμύρια: Ο αριθμός των διευθύνσεων URL που αφαιρέθηκαν από το GoogleSearch λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, από τότε που παρουσιάστηκε ένα εργαλείο υποβολής αιτημάτων από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και τους αντιπροσώπους τους.
  • Πάνω από 10 εκατομμύρια: Ο αριθμός των διαφημίσεων που απορρίφθηκαν από τη Google το 2017, για τις οποίες υπήρχε υπόνοια παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή που συνδέονται με ιστότοπους που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα.

Το έργο μας και η συνέχειά του τα επόμενα χρόνια διέπεται από πέντε αρχές που καθοδηγούν τις σημαντικές επενδύσεις μας για την καταπολέμηση της πειρατείας:

Να δημιουργούμε περισσότερες και καλύτερες νόμιμες εναλλακτικές: Συχνά, η πειρατεία δημιουργείται όταν είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο. Με την ανάπτυξη προϊόντων που διευκολύνουν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο, όπως τοGoogle Play Music και το YouTube, η Google συμβάλλει στην εξοικονόμηση εσόδων για  το δημιουργικό κλάδο και δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής.

Ακολουθώντας την πορεία του χρήματος: Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ιστοτόπων που εφαρμόζουν την πειρατεία μέσω διαδικτύου το κάνει για να κερδίσει χρήματα, ένας τρόπος γι