Ισχύει πως το PC σας κινδυνεύει από τους κεραυνούς; Πόσο «αθώα» είναι η πτώση της ηλεκτρικής τάσης; Τι συμβαίνει σε περίπτωση blackout και πώς πρέπει να αντιδράσετε;

Tο ηλεκτρικό ρεύμα και οι ιδιότητές του, αποτέλεσαν έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους της ανθρωπότητας στην προσπάθειά της για τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη. Όμως, εκτός από διαχρονικός σύμμαχος, το ρεύμα μπορεί να αποδειχθεί και στιγμιαίος εχθρός. Παρακάτω αναλύουμε τους ηλεκτρικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο υπολογιστής σας και προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης.

Συνέπειες της πτώσης της ηλεκτρικής τάσης

Η μείωση της τάσης του ρεύματος είναι ένα συχνό φαινόμενο στα περισσότερα σπίτια, το οποίο κανείς διαπιστώνει παρατηρώντας απλώς τα φώτα να «τρεμοπαίζουν». Υπάρχουν διάφορες αιτίες για το συγκεκριμένο φαινόμενο, από τις ελαττωματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, μέχρι τους ίδιους τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, που ενίοτε μειώνουν την τάση ώστε να αποτρέψουν μία ενδεχόμενη διακοπή. Μία σύντομη σε διάρκεια πτώση της τάσης θα αφήσει πιθανότατα ανεπηρέαστο τον υπολογιστή σας. Αν όμως το φαινόμενο διαρκέσει πολύ, τότε αυξάνεται το ρίσκο ο υπολογιστής να κλείσει απότομα, δημιουργώντας προβλήματα στο λογισμικό του. Ο σημαντικότερος κίνδυνος που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι η καταστροφή αρχείων του σκληρού δίσκου και αν κάποια από αυτά χρησιμεύουν στην εκκίνηση του Η/Υ, τότε αυτή καθίσταται μη εφικτή. Για τον λόγο αυτό, είναι πάντα χρήσιμο να κρατάμε αντίγραφα των αρχείων μας.

Διακοπή ρεύματος και επιπτώσεις

Ενας ρεαλιστικός κίνδυνος για την εύρυθμη λειτουργία ενός Η/Υ είναι η διακοπή ρεύματος, που μπορεί, όπως και η πτώση της τάσης, να οφείλεται είτε σε ηλεκτρολογική βλάβη είτε σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ομοίως, προκύπτουν και αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που προκαλεί η μείωση της τάσης στον υπολογιστή. Το σημαντικότερο βέβαια πρόβλημα είναι πως οι συχνές διακοπές ρεύματος φθείρουν τον σκληρό δίσκο, οδηγώντας τον, ουσιαστικά σε πρόωρο θάνατο. Ενδεχομένως άλλα μέρη του Η/Υ να μην κινδυνεύουν, ο σκληρός δίσκος όμως απειλείται με καταστροφή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και όταν θα επιστρέψει το ρεύμα μετά από μία διακοπή, καθώς τη στιγμή εκείνη θα σημειωθεί απότομη αύξηση του ρεύματος, ικανή να προκαλέσει μεγάλες ζημιές όχι μόνο σε υπολογιστές αλλά και στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η απειλή της υπέρτασης

Η απότομη αύξηση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί κίνδυνο για τις ηλεκτρικές συσκευές, στις οποίες διοχετεύει ρεύμα περισσότερο του κανονικού με αποτέλεσμα αυτές να καίγονται. Οι αιτίες ενός τέτοιου φαινομένου είναι κοινές με τις παραπάνω περιπτώσεις. Προσοχή όμως στις περιπτώσεις που συνδέετε συσκευές μεγάλης ισχύος αλλά και κατά τη διάρκεια της επιστροφής του ρεύματος μετά από μία διακοπή, γιατί τότε το φαινόμενο της υπέρτασης είναι αρκετά πιθανό να συμβεί. Φροντίστε να αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας από την πρίζα κάθε φορά που πέφτει το ρεύμα ή συνδέστε μία συσκευή μεγάλης ισχύος, ώστε να αποφύγετε τις δυσάρεστες συνέπειες της υπέρτασης.

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Σε περιπτώσεις καταιγίδων, συνοδευόμενων από ηλεκτρικά φαινόμενα (κεραυνοί), είναι εξαιρετικά πιθανό ηλεκτρισμός πολύ μεγάλης τάσης να διέλθει μέσω των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων, καταστρέφοντας συσκευές όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ. Το πρακτικά καλύτερο μέσο προστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να τραβήξουμε τις συσκευές αυτές από την πρίζα, εκμηδενίζοντας έτσι τους κινδύνους.

Συσκευές για προστασία

Σε περίπτωση που αναζητάτε «εργαλεία» για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των απότομων εναλλαγών της τάσης του ρεύματος, καλό είναι να έχετε υπόψη τις παρακάτω συσκευές:

Surge protector: Συσκευή η οποία στην όψη μοιάζει με πολύπριζο αλλά στην ουσία εκτρέπει τις ξαφνικές εναλλαγές στην τάση, καθιστώντας τις αλλαγές αυτές ακίνδυνες.

UPS: Συσκευή η οποία χρησιμεύει σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, καθώς έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παροχή ρεύματος μετά τη διακοπή, εκμηδενίζοντας τις δυσάρεστες συνέπειες. Πολλές συσκευές UPS προσφέρουν και τη δυνατότητα προστασίας από τις αλλαγές στην τάση, χαρακτηριστικό που τις καθιστά διπλά χρήσιμες.