Η Seiko Epson Corporation απέκτησε πιστοποίηση ISO / IEC 15408 για συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE Std. 2600.2™-2009[1] [2], που αφορά στους υψηλής ταχύτητας, πολυλειτουργικούς (MFPs) WorkForce Enterprise inkjet εκτυπωτές της με τεχνολογία linehead, συμπεριλαμβανομένων των WF-C20590, WF-C20590a, WF-C17590 και WF-C17590a.

To IEEE Std. 2600.2™-2009 είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο προσδιορίζει τα κριτήρια ασφαλείας πληροφοριών για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFPs). Η ασφάλεια για αυτούς τους εκτυπωτές μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά, παρέχοντας λειτουργίες που συμβαδίζουν με το πρότυπο, όπως η ταυτοποίηση του χρήστη και ο έλεγχος αυθεντικότητας, ο έλεγχος πρόσβασης, η αντικατάσταση δεδομένων, η προστασία δικτύου, η διαχείριση ασφάλειας, η αυτόματη δοκιμή και η καταγραφή αρχείων ελέγχου.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 15408, το οποίο ονομάζεται, επίσης, Common Criteria (CC), αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για την ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας στα προϊόντα και τα συστήματα ΙΤ, ώστε να καθορίζεται εάν αυτά τα μέτρα είναι σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα καταλλήλως.

Η Epson έχει δεσμευτεί να προσφέρει στους καταναλωτές της προϊόντα που προσφέρουν υψηλές προδιαγραφές στην ασφάλεια πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές επιδόσεις και εξαιρετική χρηστικότητα.

Σημειώσεις

  • Εξειδικευμένες εκδόσεις firmware, εγχειριδίων και άλλων εξαρτημάτων αξιολογούνται για την πιστοποίηση ISO/IEC 15408. Η έκδοση του firmware για κάθε προϊόν που έχει αγοραστεί, μπορεί να διαφέρει από την πιστοποιημένη έκδοση. Πιθανό να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην λειτουργικότητα του προϊόντος, όταν χρησιμοποιείται η πιστοποιημένη έκδοση.

[1] U.S. Government Approved Protection Profile – U.S. Government Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 (IEEE Std. 2600.2™-2009)

[2] Αυτά τα προϊόντα αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν, σύμφωνα με το Japan Information Technology Security Evaluation and Certification Scheme (JISEC). Η πιστοποίηση δεν συνεπάγεται εγγύηση ότι τα προϊόντα είναι εντελώς απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ευπάθεια. Η πιστοποίηση δεν σημαίνει, επίσης, ότι τα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες ασφαλείας, για κάθε περιβάλλον λειτουργίας.