Η Vodafone το 2009, συμπληρώνει 10 χρόνια εφαρμογής ενός μοναδικού συνόλου πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης, με συνέπεια στις αρχές της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της.


VodafoneΜε γνώμονα την ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών και δεδομένων των πελατών της, η Vodafone είναι η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας που από το 1999 είναι πιστοποιημένη, για το σύνολο των Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει, σύμφωνα με τα Πρότυπα:


ΙSO 9001: Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, μέσω του οποίου η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την προσήλωση και τη δέσμευσή της στην τήρηση των υποσχέσεων απέναντι στους πελάτες της με τρόπο συστηματικό και συνεπή, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Τον Ιούλιο του 2002, η αλυσίδα καταστημάτων της Vodafone λαμβάνει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001, μία πιστοποίηση που αποδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης.


ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του οποίου η εταιρεία επιτυγχάνει τη συστηματική διαχείριση των δραστηριοτήτων της που επιδρούν στο περιβάλλον, καθώς και τη σχετική ενημέρωση του κοινού. Το Νοέμβριο του 2003, η Vodafone αποτελεί την πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεύτερη στην Ευρώπη που πιστοποιείται κατά το Ευρωπαϊκό Κανονισμό Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS).


OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801): Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας, μέσω του οποίου η εταιρεία εγγυάται την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της σε όλες τις πτυχές της εργασίας, εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων.


ISO 27001 (πρώην BS 7799): Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών μέσω του οποίου διασφαλίζεται η λειτουργία ενός πλαισίου που αποβλέπει στην μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών και δεδομένων των πελατών της εταιρείας. Στα πλαίσια της επιθεώρησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management), το οποίο διασφαλίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της Vodafone, αποδεικνύοντας την ετοιμότητα και ικανότητά της, να παρέχει τις υπηρεσίες της κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Vodafone αποτελεί την πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με το τότε πρότυπο BS 7799 για όλες τις δραστηριότητες της.


Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εταιρείας πραγματοποιείται σήμερα από τον Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Lloyds Register Quality Assurance, LRQA.


Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στις πιστοποιήσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και συγκεκριμένα στο www.vodafone.gr/ Vodafone Ελλάδας/ Η Ποιότητα στη Vodafone/ Πιστοποιήσεις.