Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, η CPI A.E. πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την Zebra Technologies ως Printer Specialist,  έτσι ώστε να υποστηρίζει την επισκευή των ομώνυμων barcode εκτυπωτών με βάση τα πρότυπα που ορίζει ο κατασκευαστής.

Οι υφιστάμενες υποδομές  της CPI A.E για Πανελλαδική τεχνική κάλυψη παρέχουν την δυνατότητα και  στους κατόχους-χρήστες barcode εκτυπωτών Ζebra να έχουν πλήρη τεχνική κάλυψη ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης-λειτουργίας των.